Inundació al fons Buch de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia

El fons Buch de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona) va ser afectat per un vessament d’aigua (vegeu aquí notícia de BTV). Fou necessària una intervenció d’emergència per evitar que fongs i bactèries degradessin els papers, i també per impedir que s’enganxessin entre ells. La feina va consistir en dur a terme un assecat accelerat per fer que els papers retornessin als valors d’humitat relativa segurs abans que la degradació microbiològica tingués efectes perjudicials palpables.
Això va comportar ondulacions considerables, que són perjudicis reversibles i que van restituir-se en una segona fase, d’aplanat.
Assecat i desinfecció fons inundat de Gràcia Assecat i desinfecció fons inundat de Gràcia
Foto 5: Documents després d’assecar i substituir la capsa que els contenia.
Foto 6: Fotografies durant el procés d’assecat accelerat.
Per al cas de les fotografies, especialment sensibles a l’atac microbiològic i a enganxar-se entre elles, es va procedir de manera prioritària.
Assecat i desinfecció fons inundat de Gràcia Assecat i desinfecció fons inundat de Gràcia
Foto 7: L’aigua de la inundació havia fet que moltes fotos s’enganxessin entre elles.
Foto 8: Després d’assecar-les, les fotografies també es van aplanar.


Contingut relacionat:

Mètode eficient i segur per a treure el mirall de plata en fotografiesConservació de fotografiess gelatino-argèntiques en paperConservació de fotografies en placa de vidreRestauració de fotografies a l'albúminaConservació i preservació… del llenguatge tècnic“Identificación y conservación de fotografías”, 2ª edición impresaEliminació del mirall de plata en fotografies

Deixa un comentari

Filtra entrada per: