Conferència: Cosir, millor que enganxar!
Restauració de llibres: una filosofia, vàries interpretacions

 • Esdeveniment: Congrés Book Conservation: One Philosophy, Many Interpretations (“Restauració de llibres: una filosofia, diverses interpretacions”).
 • Organització: ERC (European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration) i la Universitat per a la Formació Contínua de Krems (Àustria). Donau-Universität Krems. Die Universität für Weiterbildung.
 • Conferència: Sew it, rather than paste it! Structural Value of Adhesion vs. Sewing in Book Conservation (“Cosir, millor que enganxar! Valor estructural del cosit respecte a l’adhesió en restauració de llibres”).
 • Emplaçament: En línia.
 • Entrada: Lliure, previ registre. Inscriu-te aquí.
 • Programa: baixa-te’l aquí.
 • Altres enllaços: ERC (Centre Europeu per a la Recerca en Conservació-Restauració del Llibre), web del congrés.
 • Adreçat a: Restauradors de llibres.
 • Llengua: Anglès.
 • Data: 5 de Novembre de 2020, a les 13:15 CET.
 • Resum:
  La història de l’enquadernació comprèn una gran diversitat d’estructures, majoritàriament consistents en components cosits i adherits.
  La restauració de llibres implica necessàriament un coneixement en profunditat de cada estructura, ja que la majoria de vegades volem mantenir-la inalterada. D’una banda pel seu inherent interès històric, però també perquè se suposa que l’estructura original és la més eficient per a les característiques d’aquell llibre.
  La conferència es centra en el valor estructural de l’adhesió respecte del cosit, les unions principals en enquadernacions, i tanmateix amb propietats tant diferents.
  Es discuteixen tres cassos generals:
  – Els llibres desproporcionats
  – Enquadernacions sense relligat (àlbums)
  – Aportar valor estructural a l’adhesió.
  Després de veure alguns exemples, queda clar que és millor cosir, que enganxar!
 • Propietaris dels llibres que es mostren:
  Archiu Generau d’Aran, Arxiu Fotogràfic de Barcelona, Arxiu Històric de la Ciutat, Arxiu Nacional de Catalunya, Biblioteca de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola (Generalitat de Catalunya), Biblioteca del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) i Museu Industrial del Ter.

(subtítols en català, pendents… hi estic treballant!)

Clients i anys