Restauració de dibuixos d’Adami, pintats a la caseïna en paper de gran format

  • Propietari: Museu Jean Cocteau (Menton, França)
  • Objecte: Quatre dibuixos de gran format, pintats a la caseïna sobre un paper vitela tipus Canson. Mesuren 200 x 150 cm.
  • Autor: Valerio Adami.
  • Data: 1992.
  • Danys: Arrugues i taques degudes a una inundació.
  • Tractament de restauració: Neteja humida (per capil·laritat en pla inclinat, amb Paraprint OL), aplanat, consolidació i muntat de conservació.
  • Restauradors: Projecte dirigit per Silvia Brunetti, i realitzat al seu taller d’Avinyó (França). Col·laboradors: Olivier Masson, Antonio Taormina, Rita Udina.

Restauració d'obra gràfica: Neteja humida per capil·laritat en pla inclinat., amb ParapinrRestauració d’obra gràfica: Neteja per capil·laritat en pla inclinat amb Paraprint OL.
Water tank: recipient d’agua; water: aigua; artwork facing up: obra amb l’anvers cap amunt; frame: bastidor; screen: malla; perspect: plàstic; support (level): Suporte per a nivellar.

 

Sujeto a licencia Creative Commons. Compartir IGUAL citando AUTOR

Clients i anys