Restauració de manuscrit del XV
amb enquadernació en pergamí amb solapa i botó

  • Beneficiari: Arxiu Comarcal de la Segarra (Cervera, Lleida), Generalitat de Catalunya.
  • Objecte: Manuscrit medieval en paper verjurat amb enquadernació flexible en pergamí girat amb solapa. Tanca de botó en pell a l’alum. Plecs de les cobertes rematats amb nusos de pell a l’alum. Cosit sobre dos reforços de pell al llom.
  • Data: 1411
  • Danys: Plecs molt acusats, cargolament del llom, desplaçament del plec de la solapa, tot plegat impedint el tancament del llibre, a més de la pèrdua de la brida del botó. Infecció de microorganismes en els fulls, amb pèrdues notables.
  • Tractament de restauració: Desmuntat, desinfecció, consolidació i reintegració dels fulls més malmesos. Aplanat de les cobertes, substitució dels rematats en pell, del reforç de pergamí del botó i dels reforços en pell del cosit. Nou relligat sobre les cobertes originals. Restitució de la brida per al botó.
  • Restauradores: Paula Bueso, Rita Udina.
  • Direcció del projecte: Rita Udina.
  • Altres enllaços: Llegeix l’ENTRADA sobre aquest projecte si vols veure com documentem el desmuntat del botó.

 Manuscrit medieval amb enquadernació flexible en pergamí girat, amb solapa i botó. Manuscrit medieval amb enquadernació flexible en pergamí girat, amb solapa i botó.botó de pell adobada a l'alum en solapa d'enquadernació en pergamí girat
Fotos: Pep Soler.

Als minuts 0:16″ i 1:33″ també pots veure imatges del llibre:

Compartir IGUAL citant AUTORA i ENLLAÇ

Clients i anys