Restauració de maleta de Dalí “sense igual”

 • Beneficiari: Col·lecció privada
 • Objecte: Maleta de Salvador Dalí, en fusta, pell, tela i metall. Etiqueta del fabricant de la 5ª avinguda de Nova York marca “Peerless” (literalment sense igual, ja que està personalitzada, tenint les seves inicials gravades en or a la pell).
  Es conserva una etiqueta d’embarcament en paper enganxada a l’equipatge, amb el nom de Salvador Dalí i data 1948.
  L’interior de la capsa està folrat en tela estampada, en perfectes condicions.
 • Danys: Abrasió dels rematats de pell, brutícia, rovellat del elements metàl·lics, que estaven recoberts d’una producte greixós.
 • Tractament de restauració: Neteja (mínima intervenció). S’ha fet neteja de la pols i taques d’humitat. S’ha tractat la oxidació i retirat el greix de les tanques, sense treure la pàtina metàl·lica.
  S’han consolidat les llacunes en la pell més grans i que implicaven un risc d’ulterior degradació.
  L’etiqueta en paper s’ha deixat com estava per tal de no modificar l’autenticitat de l’objecte.
 • Restauradors: Rita Udina.

Compartir IGUAL citant AUTORA i ENLLAÇ

Clients i anys