Restauració d’un llibre d’anys (i panys)

  • Beneficiari: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC).
  • Objecte: Llibre manuscrit amb pany. Enquadernació en pell sencera, amb bollons i tanques de bronze, i un pany de ferro a banda i banda de les cobertes. Té decoració gofrada amb ferros i rodes. Fulls manuscrits en paper verjurat.
    És una relació dels constructors de l’època, segons diu a la primera pàgina: “Llibre de las Ordinacions dels Fadrins Mestras de Cassas de la Present Ciutat de Barna. Llibre de cardensa dels ioves mestre de casas de 1766″.
  • Data: 1766.
  • Danys: Trencament de la coberta anterior, els nervis del relligat, i desperfectes menors.
  • Tractament de restauració: Consolidació de l’estructura (cobertes soltes, nervis trencats), neteja de l’enquadernació, desencallat del pany, i tractament dels elements metàl·lics. Neteja en sec dels fulls, i consolidació dels fulls més malmesos.
  • Restauradors: Rita Udina.

Llegeix l’ENTRADA sobre aquest projecte si t’has quedat amb ganes de més.
Guarda amb estampa de Sant Antoni, a la coberta posterior, cobrint el pany.

Sujeto a licencia Creative Commons. Compartir IGUAL citando AUTOR

Clients i anys