Sobre el dipòsit de les peces:

Donem un marge de temps per a la recollida de les peces. El taller no és un magatzem i per tant obrim i tanquem sovint les calaixeres, carpetes, capses i demés espais destinats a la reserva de material.
Encara que restaurades, les obres sense marc, sense carpeta, amb altres materials pesants a sobre… poden patir perjudicis. Els marcs es ratllen, els vidres es trenquen, les vores dels papers es pleguen… que això no passi durant el trànsit de peces inevitable en un taller, demana un espai i temps d’organització que no podem assumir desinteressadament.

 • En el cas que es vinguin a recollir:
  Donem un marge de dos mesos (60 dies) per a la recollida des del moment en que avisem de la finalització de la restauració (sense que això obligui al taller a obrir fora dels horaris i/o dies establerts).
  El cost de dipòsit a partir del 61è dia (inclòs) serà de 2 € per dia transcorregut.
 • Si l’encàrrec no ha estat formalitzat (el pressupost de la peça no s’ha acceptat) el cost de dipòsit a partir del 61è dia d’haver rebut el pressupost (inclòs) serà de 2 € per dia transcorregut.
 • En el cas que es retorni per missatgeria:
  Si no ens és possible retornar l’objecte perquè les dades d’enviament no han estat confirmades, o perquè no s’ha realitzat el pagament de la restauració, cobrarem el dipòsit a raó de 2 € per dia a partir d’un mes (30 dies) des del moment que s’ha informat de la conclusió de la restauració.

Sobre el dipòsit de les peces:

Donem un marge de temps per a la recollida de les peces. El taller no és un magatzem i per tant obrim i tanquem sovint les calaixeres, carpetes, capses i demés espais destinats a la reserva de material.
Encara que restaurades, les obres sense marc, sense carpeta, amb altres materials pesants a sobre… poden patir perjudicis. Els marcs es ratllen, els vidres es trenquen, les vores dels papers es pleguen… que això no passi durant el trànsit de peces inevitable en un taller, demana un espai i temps d’organització que no podem assumir desinteressadament.

 • En el cas que es vinguin a recollir:
  Donem un marge de dos mesos (60 dies) per a la recollida des del moment en que avisem de la finalització de la restauració (sense que això obligui al taller a obrir fora dels horaris i/o dies establerts).
  El cost de dipòsit a partir del 61è dia (inclòs) serà de 2 € per dia transcorregut.
 • Si l’encàrrec no ha estat formalitzat (el pressupost de la peça no s’ha acceptat) el cost de dipòsit a partir del 61è dia d’haver rebut el pressupost (inclòs) serà de 2 € per dia transcorregut.
 • En el cas que es retorni per missatgeria:
  Si no ens és possible retornar l’objecte perquè les dades d’enviament no han estat confirmades, o perquè no s’ha realitzat el pagament de la restauració, cobrarem el dipòsit a raó de 2 € per dia a partir d’un mes (30 dies) des del moment que s’ha informat de la conclusió de la restauració.

Sobre el dipòsit de les peces:

Donem un marge de temps per a la recollida de les peces. El taller no és un magatzem i per tant obrim i tanquem sovint les calaixeres, carpetes, capses i demés espais destinats a la reserva de material.
Encara que restaurades, les obres sense marc, sense carpeta, amb altres materials pesants a sobre… poden patir perjudicis. Els marcs es ratllen, els vidres es trenquen, les vores dels papers es pleguen… que això no passi durant el trànsit de peces inevitable en un taller, demana un espai i temps d’organització que no podem assumir desinteressadament.

 • En el cas que es vinguin a recollir:
  Donem un marge de dos mesos (60 dies) per a la recollida des del moment en que avisem de la finalització de la restauració (sense que això obligui al taller a obrir fora dels horaris i/o dies establerts).
  El cost de dipòsit a partir del 61è dia (inclòs) serà de 2 € per dia transcorregut.
 • Si l’encàrrec no ha estat formalitzat (el pressupost de la peça no s’ha acceptat) el cost de dipòsit a partir del 61è dia d’haver rebut el pressupost (inclòs) serà de 2 € per dia transcorregut.
 • En el cas que es retorni per missatgeria:
  Si no ens és possible retornar l’objecte perquè les dades d’enviament no han estat confirmades, o perquè no s’ha realitzat el pagament de la restauració, cobrarem el dipòsit a raó de 2 € per dia a partir d’un mes (30 dies) des del moment que s’ha informat de la conclusió de la restauració.