Curs de reintegració i retoc en restauració de paper

Iguales el color però no la textura? Claves l’acabat però no el color? Les dues coses et donen guerra? I, quins tints fer servir per al tintat del paper?
Si vols ampliar el teu repertori de tècniques en reintegració i retoc, aquest és el teu curs. Sota la tutela d’experimentats professionals, aprofundirem en eines, materials i trucs. L’objectiu és abordar la reintegració i el retoc amb més confiança i èxit.

CONTINGUTS del curs:

Criteris:

– Consideracions ètiques.
– Pràctica privada vs. institucions i museus.

Tècniques:

– Chromatic Selection and Chromatic abstraction.
– Rigatino/ tratteggio: Fiorentino vs. Romano
– Underleveled.
– Neutral color field.
– Mimetic.

Materials:

– Light and color phenomena.
– Brushes.
– Filling losses and fillers: powdered cellulose, paper pulp, Japanese paper, modifying the appearance and texture of Japanese paper, adhesives.
– Inpainting media and toning systems: synthetic resins, watercolor/gouache, pencils/pastels, dry pigments, dyes and other colouring agents.
– Modifiers : glossing, matting, polishing agents.

match your infill workshop

PROGRAMA:

1r dia Reintegració material.

 • 9:00 – 10:30 Welcome and introduction to the course (handouts, conservation lab, tools…). Filling: Ethics and Criteria. Colour matching with micro & macro cellulose pulp.
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 Filling: Materials and techniques. Samples preparation practice.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 17:00 Filling workshop with cellulose.

2n dia Reintegració cromàtica.

 • 9:00 – 10:30 Inpainting: Ethics and Criteria. Pigments & dyes (types, techniques).
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 Inpainting: Samples practice.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 17:00 Inpainting workshop

3r dia Pràctica.

 • 9:00 – 10:30 Practice on originals with prepared samples.
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 workshop.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 16:00 Inpainting workshop

Si bé es donaran tant eines com mostres per a fer exercicis pràctics, s’encoratja als participants a dur les seves pròpies eines (especialment la paleta d’aquarel·les), de manera que puguin assolir una experiència més similar a la del seu espai de treball habitual. També es recomana als participants a dur mostres i/o documents* amb els que vulguin practicar.

ASSISTÈNCIA MÈDICA: No oblidis dur la teva targeta sanitària si vens d’un país de la Unió Europea. Amb ella rebràs atenció mèdica sense problemes, cas que et fes falta. Es recomana la contractació d’una assegurança mèdica privada durant la teva estada en cas que vinguis d’altres països que no són de la Unió Europea.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
La matrícula només es formalitza en el moment de realitzar el pagament. En cas contrari la plaça no està garantida.
Un cop confirmada la plaça i en el supòsit que es vulgui cancel·lar, només es retornarà l’import de la matrícula si hi ha un altre alumne disponible en la llista d’espera que compleixi el perfil (l’organització triarà el següent candidat en la llista d’espera, i no la persona que fa la cancel·lació). Les despeses bancàries de la devolució aniran a càrrec de l’alumne que es doni de baixa.
Així mateix, 45 dies abans del curs la matrícula es retornarà només en un 75% (despeses bancàries no incloses), en concepte de duplicitat de gestions de secretariat i d’urgència en la tramitació de la nova matrícula. Si no hi ha un altre alumne disponible la matrícula no es recuperarà en cap cas.

En cas que s’hagi de suspendre el curs, no s’abonarà als participants les despeses derivades de l’allotjament, transport o altres. S’oferirà una nova data o bé s’abonarà la matrícula íntegra. El curs es suspendrà si no hi ha un mínim d’inscripcions.


* La pràctica serà guiada i supervisada, però els exercicis sobre obra original seran en tot cas responsabilitat del participant.

Curs de reintegració i retoc en restauració de paper

Iguales el color però no la textura? Claves l’acabat però no el color? Les dues coses et donen guerra? I, quins tints fer servir per al tintat del paper?
Si vols ampliar el teu repertori de tècniques en reintegració i retoc, aquest és el teu curs. Sota la tutela d’experimentats professionals, aprofundirem en eines, materials i trucs. L’objectiu és abordar la reintegració i el retoc amb més confiança i èxit.

CONTINGUTS del curs:

Criteris:

– Consideracions ètiques.
– Pràctica privada vs. institucions i museus.

Tècniques:

– Chromatic Selection and Chromatic abstraction.
– Rigatino/ tratteggio: Fiorentino vs. Romano
– Underleveled.
– Neutral color field.
– Mimetic.

Materials:

– Light and color phenomena.
– Brushes.
– Filling losses and fillers: powdered cellulose, paper pulp, Japanese paper, modifying the appearance and texture of Japanese paper, adhesives.
– Inpainting media and toning systems: synthetic resins, watercolor/gouache, pencils/pastels, dry pigments, dyes and other colouring agents.
– Modifiers : glossing, matting, polishing agents.

match your infill workshop

PROGRAMA:

1r dia Reintegració material.

 • 9:00 – 10:30 Welcome and introduction to the course (handouts, conservation lab, tools…). Filling: Ethics and Criteria. Colour matching with micro & macro cellulose pulp.
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 Filling: Materials and techniques. Samples preparation practice.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 17:00 Filling workshop with cellulose.

2n dia Reintegració cromàtica.

 • 9:00 – 10:30 Inpainting: Ethics and Criteria. Pigments & dyes (types, techniques).
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 Inpainting: Samples practice.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 17:00 Inpainting workshop

3r dia Pràctica.

 • 9:00 – 10:30 Practice on originals with prepared samples.
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 workshop.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 16:00 Inpainting workshop

Si bé es donaran tant eines com mostres per a fer exercicis pràctics, s’encoratja als participants a dur les seves pròpies eines (especialment la paleta d’aquarel·les), de manera que puguin assolir una experiència més similar a la del seu espai de treball habitual. També es recomana als participants a dur mostres i/o documents* amb els que vulguin practicar.

ASSISTÈNCIA MÈDICA: No oblidis dur la teva targeta sanitària si vens d’un país de la Unió Europea. Amb ella rebràs atenció mèdica sense problemes, cas que et fes falta. Es recomana la contractació d’una assegurança mèdica privada durant la teva estada en cas que vinguis d’altres països que no són de la Unió Europea.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
La matrícula només es formalitza en el moment de realitzar el pagament. En cas contrari la plaça no està garantida.
Un cop confirmada la plaça i en el supòsit que es vulgui cancel·lar, només es retornarà l’import de la matrícula si hi ha un altre alumne disponible en la llista d’espera que compleixi el perfil (l’organització triarà el següent candidat en la llista d’espera, i no la persona que fa la cancel·lació). Les despeses bancàries de la devolució aniran a càrrec de l’alumne que es doni de baixa.
Així mateix, 45 dies abans del curs la matrícula es retornarà només en un 75% (despeses bancàries no incloses), en concepte de duplicitat de gestions de secretariat i d’urgència en la tramitació de la nova matrícula. Si no hi ha un altre alumne disponible la matrícula no es recuperarà en cap cas.

En cas que s’hagi de suspendre el curs, no s’abonarà als participants les despeses derivades de l’allotjament, transport o altres. S’oferirà una nova data o bé s’abonarà la matrícula íntegra. El curs es suspendrà si no hi ha un mínim d’inscripcions.


* La pràctica serà guiada i supervisada, però els exercicis sobre obra original seran en tot cas responsabilitat del participant.

Curs de reintegració i retoc en restauració de paper

Iguales el color però no la textura? Claves l’acabat però no el color? Les dues coses et donen guerra? I, quins tints fer servir per al tintat del paper?
Si vols ampliar el teu repertori de tècniques en reintegració i retoc, aquest és el teu curs. Sota la tutela d’experimentats professionals, aprofundirem en eines, materials i trucs. L’objectiu és abordar la reintegració i el retoc amb més confiança i èxit.

CONTINGUTS del curs:

Criteris:

– Consideracions ètiques.
– Pràctica privada vs. institucions i museus.

Tècniques:

– Chromatic Selection and Chromatic abstraction.
– Rigatino/ tratteggio: Fiorentino vs. Romano
– Underleveled.
– Neutral color field.
– Mimetic.

Materials:

– Light and color phenomena.
– Brushes.
– Filling losses and fillers: powdered cellulose, paper pulp, Japanese paper, modifying the appearance and texture of Japanese paper, adhesives.
– Inpainting media and toning systems: synthetic resins, watercolor/gouache, pencils/pastels, dry pigments, dyes and other colouring agents.
– Modifiers : glossing, matting, polishing agents.

match your infill workshop

PROGRAMA:

1r dia Reintegració material.

 • 9:00 – 10:30 Welcome and introduction to the course (handouts, conservation lab, tools…). Filling: Ethics and Criteria. Colour matching with micro & macro cellulose pulp.
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 Filling: Materials and techniques. Samples preparation practice.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 17:00 Filling workshop with cellulose.

2n dia Reintegració cromàtica.

 • 9:00 – 10:30 Inpainting: Ethics and Criteria. Pigments & dyes (types, techniques).
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 Inpainting: Samples practice.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 17:00 Inpainting workshop

3r dia Pràctica.

 • 9:00 – 10:30 Practice on originals with prepared samples.
 • 10:30 – 10:50 Coffee break.
 • 10:50 – 13:00 workshop.
 • 13:00 – 14:00 Lunch break.
 • 14:00 – 16:00 Inpainting workshop

Si bé es donaran tant eines com mostres per a fer exercicis pràctics, s’encoratja als participants a dur les seves pròpies eines (especialment la paleta d’aquarel·les), de manera que puguin assolir una experiència més similar a la del seu espai de treball habitual. També es recomana als participants a dur mostres i/o documents* amb els que vulguin practicar.

ASSISTÈNCIA MÈDICA: No oblidis dur la teva targeta sanitària si vens d’un país de la Unió Europea. Amb ella rebràs atenció mèdica sense problemes, cas que et fes falta. Es recomana la contractació d’una assegurança mèdica privada durant la teva estada en cas que vinguis d’altres països que no són de la Unió Europea.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:
La matrícula només es formalitza en el moment de realitzar el pagament. En cas contrari la plaça no està garantida.
Un cop confirmada la plaça i en el supòsit que es vulgui cancel·lar, només es retornarà l’import de la matrícula si hi ha un altre alumne disponible en la llista d’espera que compleixi el perfil (l’organització triarà el següent candidat en la llista d’espera, i no la persona que fa la cancel·lació). Les despeses bancàries de la devolució aniran a càrrec de l’alumne que es doni de baixa.
Així mateix, 45 dies abans del curs la matrícula es retornarà només en un 75% (despeses bancàries no incloses), en concepte de duplicitat de gestions de secretariat i d’urgència en la tramitació de la nova matrícula. Si no hi ha un altre alumne disponible la matrícula no es recuperarà en cap cas.

En cas que s’hagi de suspendre el curs, no s’abonarà als participants les despeses derivades de l’allotjament, transport o altres. S’oferirà una nova data o bé s’abonarà la matrícula íntegra. El curs es suspendrà si no hi ha un mínim d’inscripcions.


* La pràctica serà guiada i supervisada, però els exercicis sobre obra original seran en tot cas responsabilitat del participant.