Curs de restauració de paper, pell i fotografies

← CURSOS


El Museu de la Mina Vella col·labora amb aquest curs GMW - Supplies and Equipment for Paper Conservators Tri Funori col·labora en aquest curs

EMPLAÇAMENT:
El curs es farà al taller de restauració: C. Sant Pere, 24. 08330 – Premià de Mar (Barcelona). Persona de contacte: Rita Udina; info@ritaudina.com; +34 649 694 899

Aquest curs ha tingut un enrome ressò als mitjans de comunicació! No deixeu de fer una ullada a la secció de premsa per saber-ne més.

CERTIFICAT: S’entregarà un certificat d’assistència a aquells participants que hagin completat com a mínim un 80% del curs (26 hores de les 33).

IDIOMA: Anglès.

PROFESSORS: Rita Udina, Márk Somogyi, Jordi Mestre.

Dates: Del 22 al 26 agost, 2016.

PROGRAMA:

22 d’agost. Restauració de paper – adhesius i fixatius

 • 9:00    – 10:30      Benvinguda i presentació del curs (apunts, taller, eines…). Reintegració amb polpa de paper (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Exercicis de tinció de polpes.
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:00  – 17:15      Reintegració de polpa amb màquina reintegradora.

23 d’agost. Tractament de cintes autoadhesives. Fixatius (I)

 • 9:00    – 10:30      Taques. Mètodes mecànics, físics i químics per a la seva eliminació: calor, neteja en sec, cataplasmes, gels, agents blanquejants, dissolvents… (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Adhesives and fixatives (theory): types and properties.
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:05  – 15:45      Tractament de taques d’adhesius: Pràctica
 • 15:45  – 17:15      Fixat de tintes: preparació de fixatius

24 d’agost. Conservació de la pell Fixatius (II)

 • 9:00    – 10:30      Pell: propietats y conservació (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 13:50      Fixat de tintes solubles I: pràctica en pergamí.
 • 14:05  – 15:45      Taller de restauració de pell (i pergamí).
 • 15:45  – 17:15      Fixat de tintes solubles II: Pràctica en paper.

25 d’agost. Tractament de tintes metal·lo-àcides amb fitat de calci.

 • 9:00    – 10:30      Tractament de tintes metal·lo-àcides (teoria)
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Tintes metal·lo-àcides: analítica de mostres i diagnòstic (pràctica).
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:05  – 17:15     Tintes metal·lo-àcides, tractament amb fitat de calci (pràctica).

26 d’agost. Conservació de fotografies

 • 9:00    – 10:30      Introducció als procediments fotogràfics antics (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 13:50      Taller d’identificació i proposta d’encapsulats.

Les sessions de la tarda estan pensades per a ser pràctiques, i el programa pretén evolucionar tal que aquestes sessions permetin practicar amb els temes debatuts en dies anteriors.

Tot i que hi haurà tant eines com materials/documents amb els que practicar, s’anima als assistents a dur les seves pròpies eines, per tal de poder fer els exercicis en condicions el més semblant possible al seu dia a dia.

També s’encoratja als assistents a dur mostres i/o documents amb els que vulguin practicar. La pràctica serà guiada i supervisada, però els exercicis en obra original seran sempre sota la responsabilitat dels assistents.

SONY DSCSONY DSC SONY DSC workshop-photographs-conservation-Khalid-Oman
Hussein, conservator from Oman SONY DSC

Curs de restauració de paper, pell i fotografies

← CURSOS


El Museu de la Mina Vella col·labora amb aquest curs GMW - Supplies and Equipment for Paper Conservators Tri Funori col·labora en aquest curs

EMPLAÇAMENT:
El curs es farà al taller de restauració: C. Sant Pere, 24. 08330 – Premià de Mar (Barcelona). Persona de contacte: Rita Udina; info@ritaudina.com; +34 649 694 899

Aquest curs ha tingut un enrome ressò als mitjans de comunicació! No deixeu de fer una ullada a la secció de premsa per saber-ne més.

CERTIFICAT: S’entregarà un certificat d’assistència a aquells participants que hagin completat com a mínim un 80% del curs (26 hores de les 33).

IDIOMA: Anglès.

PROFESSORS: Rita Udina, Márk Somogyi, Jordi Mestre.

Dates: Del 22 al 26 agost, 2016.

PROGRAMA:

22 d’agost. Restauració de paper – adhesius i fixatius

 • 9:00    – 10:30      Benvinguda i presentació del curs (apunts, taller, eines…). Reintegració amb polpa de paper (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Exercicis de tinció de polpes.
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:00  – 17:15      Reintegració de polpa amb màquina reintegradora.

23 d’agost. Tractament de cintes autoadhesives. Fixatius (I)

 • 9:00    – 10:30      Taques. Mètodes mecànics, físics i químics per a la seva eliminació: calor, neteja en sec, cataplasmes, gels, agents blanquejants, dissolvents… (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Adhesives and fixatives (theory): types and properties.
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:05  – 15:45      Tractament de taques d’adhesius: Pràctica
 • 15:45  – 17:15      Fixat de tintes: preparació de fixatius

24 d’agost. Conservació de la pell Fixatius (II)

 • 9:00    – 10:30      Pell: propietats y conservació (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 13:50      Fixat de tintes solubles I: pràctica en pergamí.
 • 14:05  – 15:45      Taller de restauració de pell (i pergamí).
 • 15:45  – 17:15      Fixat de tintes solubles II: Pràctica en paper.

25 d’agost. Tractament de tintes metal·lo-àcides amb fitat de calci.

 • 9:00    – 10:30      Tractament de tintes metal·lo-àcides (teoria)
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Tintes metal·lo-àcides: analítica de mostres i diagnòstic (pràctica).
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:05  – 17:15     Tintes metal·lo-àcides, tractament amb fitat de calci (pràctica).

26 d’agost. Conservació de fotografies

 • 9:00    – 10:30      Introducció als procediments fotogràfics antics (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 13:50      Taller d’identificació i proposta d’encapsulats.

Les sessions de la tarda estan pensades per a ser pràctiques, i el programa pretén evolucionar tal que aquestes sessions permetin practicar amb els temes debatuts en dies anteriors.

Tot i que hi haurà tant eines com materials/documents amb els que practicar, s’anima als assistents a dur les seves pròpies eines, per tal de poder fer els exercicis en condicions el més semblant possible al seu dia a dia.

També s’encoratja als assistents a dur mostres i/o documents amb els que vulguin practicar. La pràctica serà guiada i supervisada, però els exercicis en obra original seran sempre sota la responsabilitat dels assistents.

SONY DSCSONY DSC SONY DSC workshop-photographs-conservation-Khalid-Oman
Hussein, conservator from Oman SONY DSC

Curs de restauració de paper, pell i fotografies

← CURSOS


El Museu de la Mina Vella col·labora amb aquest curs GMW - Supplies and Equipment for Paper Conservators Tri Funori col·labora en aquest curs

EMPLAÇAMENT:
El curs es farà al taller de restauració: C. Sant Pere, 24. 08330 – Premià de Mar (Barcelona). Persona de contacte: Rita Udina; info@ritaudina.com; +34 649 694 899

Aquest curs ha tingut un enrome ressò als mitjans de comunicació! No deixeu de fer una ullada a la secció de premsa per saber-ne més.

CERTIFICAT: S’entregarà un certificat d’assistència a aquells participants que hagin completat com a mínim un 80% del curs (26 hores de les 33).

IDIOMA: Anglès.

PROFESSORS: Rita Udina, Márk Somogyi, Jordi Mestre.

Dates: Del 22 al 26 agost, 2016.

PROGRAMA:

22 d’agost. Restauració de paper – adhesius i fixatius

 • 9:00    – 10:30      Benvinguda i presentació del curs (apunts, taller, eines…). Reintegració amb polpa de paper (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Exercicis de tinció de polpes.
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:00  – 17:15      Reintegració de polpa amb màquina reintegradora.

23 d’agost. Tractament de cintes autoadhesives. Fixatius (I)

 • 9:00    – 10:30      Taques. Mètodes mecànics, físics i químics per a la seva eliminació: calor, neteja en sec, cataplasmes, gels, agents blanquejants, dissolvents… (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Adhesives and fixatives (theory): types and properties.
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:05  – 15:45      Tractament de taques d’adhesius: Pràctica
 • 15:45  – 17:15      Fixat de tintes: preparació de fixatius

24 d’agost. Conservació de la pell Fixatius (II)

 • 9:00    – 10:30      Pell: propietats y conservació (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 13:50      Fixat de tintes solubles I: pràctica en pergamí.
 • 14:05  – 15:45      Taller de restauració de pell (i pergamí).
 • 15:45  – 17:15      Fixat de tintes solubles II: Pràctica en paper.

25 d’agost. Tractament de tintes metal·lo-àcides amb fitat de calci.

 • 9:00    – 10:30      Tractament de tintes metal·lo-àcides (teoria)
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 12:45      Tintes metal·lo-àcides: analítica de mostres i diagnòstic (pràctica).
 • 12:45  – 13:50      Pausa per dinar.
 • 14:05  – 17:15     Tintes metal·lo-àcides, tractament amb fitat de calci (pràctica).

26 d’agost. Conservació de fotografies

 • 9:00    – 10:30      Introducció als procediments fotogràfics antics (teoria).
 • 10:30  – 10:50      Pausa pel cafè.
 • 10:50  – 13:50      Taller d’identificació i proposta d’encapsulats.

Les sessions de la tarda estan pensades per a ser pràctiques, i el programa pretén evolucionar tal que aquestes sessions permetin practicar amb els temes debatuts en dies anteriors.

Tot i que hi haurà tant eines com materials/documents amb els que practicar, s’anima als assistents a dur les seves pròpies eines, per tal de poder fer els exercicis en condicions el més semblant possible al seu dia a dia.

També s’encoratja als assistents a dur mostres i/o documents amb els que vulguin practicar. La pràctica serà guiada i supervisada, però els exercicis en obra original seran sempre sota la responsabilitat dels assistents.

SONY DSCSONY DSC SONY DSC workshop-photographs-conservation-Khalid-Oman
Hussein, conservator from Oman SONY DSC