Preservar, emmarcar i exposar obra gràfica en paper

GMW - Supplies and Equipment for Paper ConservatorsGregorio Corenjo - Neschen

Quina és la millor manera de desar documents, gravats, llibres i fotografies per tal que no se’ns facin malbé? Com s’han d’emmarcar les fotografies, gravats o dibuixos? Quins són els requeriments ideals per a la seva exposició?
Quan la tecnologia fa que la major part del nostre arxiu sigui en format digital, conservar tot allò en suport paper pren encara més rellevància.
En aquesta càpsula de coneixement aprendrem que no tots els productes que ens venen són idonis.

Un coneixement més profund dels suports i dels mecanismes d’envelliment, així com dels productes i materials que tenim a l’abast per conservar-los (paper, plàstic, adhesius…), són nocions necessàries per a garantir una preservació a llarg termini. Aprendrem a fer camises de conservació, embolcalls de protecció, passe-partouts, cantoneres… però, sobretot, es donaran les pautes i criteris per a escollir els materials que garanteixin una millor preservació de les obres.
Parlarem de reversibilitat, productes lliures d’àcid, “de conservació” i molt més!

Curs adreçat al públic en general, gent de l’entorn dels arxius, museus i biblioteques, restauradors, pintors, col·leccionistes, dibuixants, gravadors, artistes, curiosos…

Exposició d'obres en paper. facsímils de documents antics dins d'una vitrina.

Exposició d’obres en paper (Museu-Arxiu de Calella). Son facsímils impresos en alta qualitat de documents antics originals, muntats “flotants” sobre cartró de conservació, dins d’una vitrina. Foto: Pep Soler

Preservar, emmarcar i exposar obra gràfica en paper

GMW - Supplies and Equipment for Paper ConservatorsGregorio Corenjo - Neschen

Quina és la millor manera de desar documents, gravats, llibres i fotografies per tal que no se’ns facin malbé? Com s’han d’emmarcar les fotografies, gravats o dibuixos? Quins són els requeriments ideals per a la seva exposició?
Quan la tecnologia fa que la major part del nostre arxiu sigui en format digital, conservar tot allò en suport paper pren encara més rellevància.
En aquesta càpsula de coneixement aprendrem que no tots els productes que ens venen són idonis.

Un coneixement més profund dels suports i dels mecanismes d’envelliment, així com dels productes i materials que tenim a l’abast per conservar-los (paper, plàstic, adhesius…), són nocions necessàries per a garantir una preservació a llarg termini. Aprendrem a fer camises de conservació, embolcalls de protecció, passe-partouts, cantoneres… però, sobretot, es donaran les pautes i criteris per a escollir els materials que garanteixin una millor preservació de les obres.
Parlarem de reversibilitat, productes lliures d’àcid, “de conservació” i molt més!

Curs adreçat al públic en general, gent de l’entorn dels arxius, museus i biblioteques, restauradors, pintors, col·leccionistes, dibuixants, gravadors, artistes, curiosos…

Exposició d'obres en paper. facsímils de documents antics dins d'una vitrina.

Exposició d’obres en paper (Museu-Arxiu de Calella). Son facsímils impresos en alta qualitat de documents antics originals, muntats “flotants” sobre cartró de conservació, dins d’una vitrina. Foto: Pep Soler

Preservar, emmarcar i exposar obra gràfica en paper

GMW - Supplies and Equipment for Paper ConservatorsGregorio Corenjo - Neschen

Quina és la millor manera de desar documents, gravats, llibres i fotografies per tal que no se’ns facin malbé? Com s’han d’emmarcar les fotografies, gravats o dibuixos? Quins són els requeriments ideals per a la seva exposició?
Quan la tecnologia fa que la major part del nostre arxiu sigui en format digital, conservar tot allò en suport paper pren encara més rellevància.
En aquesta càpsula de coneixement aprendrem que no tots els productes que ens venen són idonis.

Un coneixement més profund dels suports i dels mecanismes d’envelliment, així com dels productes i materials que tenim a l’abast per conservar-los (paper, plàstic, adhesius…), són nocions necessàries per a garantir una preservació a llarg termini. Aprendrem a fer camises de conservació, embolcalls de protecció, passe-partouts, cantoneres… però, sobretot, es donaran les pautes i criteris per a escollir els materials que garanteixin una millor preservació de les obres.
Parlarem de reversibilitat, productes lliures d’àcid, “de conservació” i molt més!

Curs adreçat al públic en general, gent de l’entorn dels arxius, museus i biblioteques, restauradors, pintors, col·leccionistes, dibuixants, gravadors, artistes, curiosos…

Exposició d'obres en paper. facsímils de documents antics dins d'una vitrina.

Exposició d’obres en paper (Museu-Arxiu de Calella). Son facsímils impresos en alta qualitat de documents antics originals, muntats “flotants” sobre cartró de conservació, dins d’una vitrina. Foto: Pep Soler