Consultancy, condition reports, exhibitions

Assessment on conservation, condition reports, conservation reports,  technical reports, courier in exhibitions, preservation surveyance during mounting of exhibitions.

We can assess on preservation as well as in conservation. The On Line service is also possible. This does not imply that we offer online tuition for conservation techniques and proceedings, but we do preservation and conservation reports about the most recommended treatements for your collection, how much can it cost and the measures to take regarding preventive conservation, suppliers and so on.

Some other projects this type:

 • Assessment for the Swamiji manuscripts collection from Avula Parthasarathy. India (2021).
 • Conservation report of Adami drawings, a conservation lead by Silvia Brunetti at her workshop in Avignon, France (2020).
 • Assessorament quant als requeriments especials en dipòsits d’arxiu per al pre-projecte de Can Batlló (Arxiu Municipal de Barcelona), per a diferents bufets d’arquitectes: Ábalos-Sentkiewicz, BAC Engineering, Baena Casamor, CDBarquitectura, Forgas, H-arquitectes, Pich-Architects, Ruisánchez, Víctor Rahola, Zaha-Hadid, entre d’altres (2018).
 • Assessorament quant a danys. Informes pericials per a assegurances (Catalana Occidente, empreses particulars).
 • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
 • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
 • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
 • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
 • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
 • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Consultancy, condition reports, exhibitions

Assessment on conservation, condition reports, conservation reports,  technical reports, courier in exhibitions, preservation surveyance during mounting of exhibitions.

We can assess on preservation as well as in conservation. The On Line service is also possible. This does not imply that we offer online tuition for conservation techniques and proceedings, but we do preservation and conservation reports about the most recommended treatements for your collection, how much can it cost and the measures to take regarding preventive conservation, suppliers and so on.

Some other projects this type:

 • Assessment for the Swamiji manuscripts collection from Avula Parthasarathy. India (2021).
 • Conservation report of Adami drawings, a conservation lead by Silvia Brunetti at her workshop in Avignon, France (2020).
 • Assessorament quant als requeriments especials en dipòsits d’arxiu per al pre-projecte de Can Batlló (Arxiu Municipal de Barcelona), per a diferents bufets d’arquitectes: Ábalos-Sentkiewicz, BAC Engineering, Baena Casamor, CDBarquitectura, Forgas, H-arquitectes, Pich-Architects, Ruisánchez, Víctor Rahola, Zaha-Hadid, entre d’altres (2018).
 • Assessorament quant a danys. Informes pericials per a assegurances (Catalana Occidente, empreses particulars).
 • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
 • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
 • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
 • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
 • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
 • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Consultancy, condition reports, exhibitions

Assessment on conservation, condition reports, conservation reports,  technical reports, courier in exhibitions, preservation surveyance during mounting of exhibitions.

We can assess on preservation as well as in conservation. The On Line service is also possible. This does not imply that we offer online tuition for conservation techniques and proceedings, but we do preservation and conservation reports about the most recommended treatements for your collection, how much can it cost and the measures to take regarding preventive conservation, suppliers and so on.

Some other projects this type:

 • Assessment for the Swamiji manuscripts collection from Avula Parthasarathy. India (2021).
 • Conservation report of Adami drawings, a conservation lead by Silvia Brunetti at her workshop in Avignon, France (2020).
 • Assessorament quant als requeriments especials en dipòsits d’arxiu per al pre-projecte de Can Batlló (Arxiu Municipal de Barcelona), per a diferents bufets d’arquitectes: Ábalos-Sentkiewicz, BAC Engineering, Baena Casamor, CDBarquitectura, Forgas, H-arquitectes, Pich-Architects, Ruisánchez, Víctor Rahola, Zaha-Hadid, entre d’altres (2018).
 • Assessorament quant a danys. Informes pericials per a assegurances (Catalana Occidente, empreses particulars).
 • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
 • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
 • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
 • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
 • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
 • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).