Massive treatments in archives & Libraries

(TRANSLATION PENDING)

També fem projectes d’intervencions integrals per a col·leccions, ja sigui desinfecció, neteja, fer front a contingències d’accidents, digitalització, encapsulat de conservació… tu demana.

Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch
Toma de muestras de hongos en papel   Tractament microbiològic al fons històric de l’arxiu de Sants-MontjuïcFons Joan Ballester Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres


Alguns dels projectes d’aquest tipus són (veure els publicats):

Massive treatments in archives & Libraries

(TRANSLATION PENDING)

També fem projectes d’intervencions integrals per a col·leccions, ja sigui desinfecció, neteja, fer front a contingències d’accidents, digitalització, encapsulat de conservació… tu demana.

Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch
Toma de muestras de hongos en papel   Tractament microbiològic al fons històric de l’arxiu de Sants-MontjuïcFons Joan Ballester Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres


Alguns dels projectes d’aquest tipus són (veure els publicats):

Massive treatments in archives & Libraries

(TRANSLATION PENDING)

També fem projectes d’intervencions integrals per a col·leccions, ja sigui desinfecció, neteja, fer front a contingències d’accidents, digitalització, encapsulat de conservació… tu demana.

Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch
Toma de muestras de hongos en papel   Tractament microbiològic al fons històric de l’arxiu de Sants-MontjuïcFons Joan Ballester Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres


Alguns dels projectes d’aquest tipus són (veure els publicats):