Conservation of codex, a manuscript on parchment

[translation pending]

  • Owner: Col·lecció privada.
  • Artefact: Cantoral en pergamí manuscrit, cobertes de pell, fusta i bronze. Aquest còdex manuscrit és un santoral de grans dimensions (62 x 44 x 12 cm) amb les cobertes molt corcades per la part de la unió amb els nervis.
  • Date: Probablement és del s. XVI.
  • Damages: Arrugues, ondulacions, estrips, llacunes provocades per bibliòfags.
  • Conservation treatment: Desmuntat, restitució del relligat, consolidació. La restauració va consistir en substituir les ànimes de fusta, consolidar la pell, netejar, restituir les peces perdudes (bollons, tanca…), revisar els afegits i mutilacions, tornar a relligar, consolidar els fulls… i un llarg etcètera.
BeforeAfter

Before: Coberta anterior, abans de restaurar. En pell i fusta, amb tanques i bollons de bronze, i una decoració triangular en pergamí manuscrit (el títol del llibre).
After: Després de restaurar (s’han restituit la tanca i la cantonera de bronze perdudes).

Coberta posterior durant el procés de desmuntat. Fusta molt corcada en la zona de les unions. Coberta posterior durant el procés de desmuntat. Fusta molt corcada en la zona de les unions. Partitura, santoral manuscrit i miniat s. XVI-XVII

La part corcada no era molt gran, però afectava l’àrea on recau tota la mobilitat de llibre: els nervis i capçades (durant la restauració, desmuntant el llibre).

Coberta posterior durant el procés de desmuntat. Fusta molt corcada en la zona de les unions. Coberta posterior durant el procés de desmuntat. Fusta molt corcada en la zona de les unions. Partitura, santoral manuscrit i miniat s. XVI-XVII

Original wooden boards (front) and new boards as a replacement.

Clients