Conservation of handwritten documents with mould damage

[translation pending]

  • BeneficiariAjuntament de Barcelona (Arxiu MunicipalDistricte les Corts).
  • Objecte: “Contribución industrial”. Document imprès i manuscrit. 1874.
  • Danys: Fongs, taques, pèrdua de suport, debilitament.
  • Tractament de restauració: Desinfecció, consolidació del suport (laminació i reintegració llacunes).
Desinfecció i reintegració de documents amb fongsAfter

Clients