Microbiological treatment at the archive of Sants-Montjuïc

[translation pending]

  • BeneficiariAjuntament de Barcelona (Arxiu Municipal, Districte Sants-Montjuïc).
  • Objecte: Fons històric de l’arxiu (2.000 unitats documentals).
  • Danys: Brutícia, presència de microorganismes.
  • Tractament: Diagnòstic, estudi microbiològic, tractament de desinfecció preventiva i curativa, neteja d’espores fúngiques, seguiment i regulació de les condicions mediambientals (temperatura i humitat relativa), substitució de capses d’arxiu, implementació de protocols quant al seguiment de la humitat relativa i la temperatura.
  • Col·laboradors: Microbiologia (UAB), Pere Sacot (conservador) CLECE (personal), Engrunes (transport).

Documentació del fons històric Emmagatzematge de conservació de plànol de gran format

El fons històric de l’Arxiu Municipal Districte de Sants-Montjuïc es trobava a la Masia, un edifici del s.XVII en ple centre de Barcelona (Plaça Bonet i Muixí, 3). Quan el 2012 finalitzaren les tasques de rehabilitació de la seu del districte (C. Creu-Coberta, 104), aquest fons fou traslladat als nous dipòsits, que havien estat habilitats per a tal fi.

El fons era susceptible d’haver patit un atac microbiològic, pel que fou necessari un diagnòstic, un tractament preventiu i també curatiu de desinfecció. Es va fer una supervisió de les condicions climàtiques prèvies, durant el tractament, el trasllat i en el nou espai. Un cop finalitzada la desinfecció i trasllat, es van implementar protocols de mesura i control de les condicions ambientals i d’emmagatzematge per a garantir una llarga conservació de la documentació.

El tractament es va fer sobre 1.200 capses d’arxiu, 125 carpetes de gran format amb cartells, 30 tubs amb plànols, 1.950 llibres, 185 obres emmarcades i 300 objectes i paquets embolicats.

L’equip era de cinc persones (CLECE) i dos responsables, a més de personal encarregat del transport (engrunes).

Clients