Minimal intervention in archive documents (Serra & Balet textile factory)

[translation pending]

Extracció d'elements patògens o potencialment nocius: clips, grapes... Consolidació d'estrip amb engrut i paper japó

Diversos sistemes que substitueixen clips i grapes, i mètodes de consolidació  Capsa a mida i "camises" de conservació en paper barrera

TBO: De la ferralla a l'arxiu, un tresor salvat

Clients