Intervenciones integrales en archivos o bibliotecas

 • Direcció de les tasques de desinfecció a l’arxiu del parc d’atraccions del Tibidabo, previ trasllat a l’Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
 • Direcció de les tasques d’assecat en intervenció d’emergència per inundació de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona).
 • Direcció dels treballs de desinfecció del fons de l’arxiu municipal del districte de Sants – Montjuïc, intervenint sobre un total de més de 4.700 capses amb documentació infectada.
 • Desinfecció i assecat d’arxiu administratiu d’empresa privada afectat per inundació.
 • Estudi i desinfecció de floritures puntuals a la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB).
 • Desacidificació, consolidació i encapsulat de 1.500 cartons fotogràfics publicitant pel·lícules antigues de la Filmoteca de Catalunya. Feina realitzada amb Jordi Mestre.
 • Desmuntat i relligat de lligalls de l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer. Projecte realitzat sota la direcció de DocToData, empresa encarregada de la digitalització de la documentació, i sota supervisió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch Toma de muestras de hongos en papelFons Joan Ballester  Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres

Veure exemples de projectes en massa publicats al web.

Intervenciones integrales en archivos o bibliotecas

 • Direcció de les tasques de desinfecció a l’arxiu del parc d’atraccions del Tibidabo, previ trasllat a l’Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
 • Direcció de les tasques d’assecat en intervenció d’emergència per inundació de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona).
 • Direcció dels treballs de desinfecció del fons de l’arxiu municipal del districte de Sants – Montjuïc, intervenint sobre un total de més de 4.700 capses amb documentació infectada.
 • Desinfecció i assecat d’arxiu administratiu d’empresa privada afectat per inundació.
 • Estudi i desinfecció de floritures puntuals a la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB).
 • Desacidificació, consolidació i encapsulat de 1.500 cartons fotogràfics publicitant pel·lícules antigues de la Filmoteca de Catalunya. Feina realitzada amb Jordi Mestre.
 • Desmuntat i relligat de lligalls de l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer. Projecte realitzat sota la direcció de DocToData, empresa encarregada de la digitalització de la documentació, i sota supervisió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch Toma de muestras de hongos en papelFons Joan Ballester  Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres

Veure exemples de projectes en massa publicats al web.

Intervenciones integrales en archivos o bibliotecas

 • Direcció de les tasques de desinfecció a l’arxiu del parc d’atraccions del Tibidabo, previ trasllat a l’Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
 • Direcció de les tasques d’assecat en intervenció d’emergència per inundació de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona).
 • Direcció dels treballs de desinfecció del fons de l’arxiu municipal del districte de Sants – Montjuïc, intervenint sobre un total de més de 4.700 capses amb documentació infectada.
 • Desinfecció i assecat d’arxiu administratiu d’empresa privada afectat per inundació.
 • Estudi i desinfecció de floritures puntuals a la Biblioteca de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB).
 • Desacidificació, consolidació i encapsulat de 1.500 cartons fotogràfics publicitant pel·lícules antigues de la Filmoteca de Catalunya. Feina realitzada amb Jordi Mestre.
 • Desmuntat i relligat de lligalls de l’arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer. Projecte realitzat sota la direcció de DocToData, empresa encarregada de la digitalització de la documentació, i sota supervisió de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

 Seguiment HR i temperatura. Humitat relativa Arxiu Municipal Districte Gràcia, fons Buch Toma de muestras de hongos en papelFons Joan Ballester  Mínima intervención2013-008 Plaques de vidre en sobres de quatre solapes Placas de vidrio en sobres de cuatro solapas Pergamins del Mas Oliveres

Veure exemples de projectes en massa publicats al web.