Restauración de documentos y obra sobre papel

 • Restauració de tot tipus de gravats: calcogràfics, litografia, serigrafia, o d’altres. Exemplars originals de la Tauromàquia de Goya, gravats de Chillida, Clavé, Dalí, Piranesi, Saura o Tàpies.
 • Restauració de dibuixos a carbonet, llapis, tinta, aquarel·la o gouache. Dibuixos de Lola Anglada, Antonio Canova, Lluís Domènech i Montaner, Marià Fortuny, Baldomer Galofre, Antoni Gaudí, Eusebi Planas, Elies Rogent, D. Vilàs, R. Estrany, entre d’altres.
 • Restauració de dibuixos en collage i/o en tècniques mixtes. Dibuixos de Mariscal, Pilarin Bayés i altres.
 • Restauració de documentació no artística diversa, manuscrita o bé impresa: pergamins manuscrits, padrons o altres documents literaris o administratius.

Aquarel·la Estrany Dibuixos Sant Pere de Roda de Domènech i Montaner acid-phytic-treatment-fe-ii-test-ph-testFixació de tintes solubles sobre pergamíFixing fujitive inks on parchmentFijado de tintas manuscritas solubles Atlas del Catastro Topográfico de Tarrasa. Eliminació de cintes autoadhesives grasses Pergamins del Mas Oliveres Galeries de corcs Antes de restaurar / después de quitar barniz / después de sustituir barniz e injertarMínima intervención Contribución del caballero pensionado Juan Phelipe de Castaños 

Veure projectes realitzats de restauració de documents.

Restauración de documentos y obra sobre papel

 • Restauració de tot tipus de gravats: calcogràfics, litografia, serigrafia, o d’altres. Exemplars originals de la Tauromàquia de Goya, gravats de Chillida, Clavé, Dalí, Piranesi, Saura o Tàpies.
 • Restauració de dibuixos a carbonet, llapis, tinta, aquarel·la o gouache. Dibuixos de Lola Anglada, Antonio Canova, Lluís Domènech i Montaner, Marià Fortuny, Baldomer Galofre, Antoni Gaudí, Eusebi Planas, Elies Rogent, D. Vilàs, R. Estrany, entre d’altres.
 • Restauració de dibuixos en collage i/o en tècniques mixtes. Dibuixos de Mariscal, Pilarin Bayés i altres.
 • Restauració de documentació no artística diversa, manuscrita o bé impresa: pergamins manuscrits, padrons o altres documents literaris o administratius.

Aquarel·la Estrany Dibuixos Sant Pere de Roda de Domènech i Montaner acid-phytic-treatment-fe-ii-test-ph-testFixació de tintes solubles sobre pergamíFixing fujitive inks on parchmentFijado de tintas manuscritas solubles Atlas del Catastro Topográfico de Tarrasa. Eliminació de cintes autoadhesives grasses Pergamins del Mas Oliveres Galeries de corcs Antes de restaurar / después de quitar barniz / después de sustituir barniz e injertarMínima intervención Contribución del caballero pensionado Juan Phelipe de Castaños 

Veure projectes realitzats de restauració de documents.

Restauración de documentos y obra sobre papel

 • Restauració de tot tipus de gravats: calcogràfics, litografia, serigrafia, o d’altres. Exemplars originals de la Tauromàquia de Goya, gravats de Chillida, Clavé, Dalí, Piranesi, Saura o Tàpies.
 • Restauració de dibuixos a carbonet, llapis, tinta, aquarel·la o gouache. Dibuixos de Lola Anglada, Antonio Canova, Lluís Domènech i Montaner, Marià Fortuny, Baldomer Galofre, Antoni Gaudí, Eusebi Planas, Elies Rogent, D. Vilàs, R. Estrany, entre d’altres.
 • Restauració de dibuixos en collage i/o en tècniques mixtes. Dibuixos de Mariscal, Pilarin Bayés i altres.
 • Restauració de documentació no artística diversa, manuscrita o bé impresa: pergamins manuscrits, padrons o altres documents literaris o administratius.

Aquarel·la Estrany Dibuixos Sant Pere de Roda de Domènech i Montaner acid-phytic-treatment-fe-ii-test-ph-testFixació de tintes solubles sobre pergamíFixing fujitive inks on parchmentFijado de tintas manuscritas solubles Atlas del Catastro Topográfico de Tarrasa. Eliminació de cintes autoadhesives grasses Pergamins del Mas Oliveres Galeries de corcs Antes de restaurar / después de quitar barniz / después de sustituir barniz e injertarMínima intervención Contribución del caballero pensionado Juan Phelipe de Castaños 

Veure projectes realitzats de restauració de documents.