Salvament d’emergència de l’arxiu inundat de Gràcia

El fons Buch de l’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia (Barcelona) va ser afectat per un vessament d’aigua. Fou necessària una intervenció d’emergència per evitar que fongs i bactèries degradessin els papers, i també per impedir que s’enganxessin entre ells. La feina va consistir en dur a terme un assecat accelerat per fer que els papers retornessin als valors d’humitat relativa segurs abans que la degradació microbiològica tingués efectes perjudicials palpables.
Això va comportar ondulacions considerables, que són perjudicis reversibles i que van restituir-se en una segona fase, d’aplanat.
Assecat i desinfecció fons inundat de GràciaAssecat i desinfecció fons inundat de Gràcia

Esquerra: Documents després d’assecar i substituir la capsa que els contenia. Dreta: Fotografies durant el procés d’assecat accelerat.

Intervenció d'assecat dels documents Intervenció d'assecat dels documents
Esquerra: Durant l’assecat. Dreta: Desenganxat de papers durant l’assecat.

Per al cas de les fotografies, especialment sensibles a l’atac micro biològic i a enganxar-se entre elles, es va procedir de manera prioritària.

Assecat i desinfecció fons inundat de Gràcia Assecat i desinfecció fons inundat de Gràcia
Esquerra: L’aigua de la inundació havia fet que moltes fotos s’enganxessin entre elles. Dreta: Després d’assecar-les, les fotografies també es van aplanar.

Seguiment HR i temperatura Quality-Control-Drying-Flooded-Archive
Esquerra: Mètode de control de qualitat durant l’assecat.

Clients