Desinfecció i restauració del fons de l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona

  • Beneficiari: Diputació de Barcelona.
  • Objecte: Fons d’arxiu.
  • Danys: Infecció per fongs i rosegadors, pèrdues, ondulació, taques, brutícia.
  • Tractament de restauració: Desinfecció, neteja, consolidació de les àrees més perjudicades. Re-enquadernació dels llibres danyats.
  • Col·laboradors: Pere Sacot, Anna Ferrer, Tuuli Jõesaar.

Aquest fons va patir una inundació el 2011, raó per la qual els documents van patir seriosos danys: degradació microbiològica, per insectes i rosegadors. El tractament es va realitzar-se sobre uns 4 metres linials de documentació afectada. Va consistir en la desinfecció i la posterior consolidació de les zones fràgils, reintegració de pèrdues i re-enquadernació dels volums més danyats.

La infecció en alguns dels documents havia perjudicat seriosament el contingut (esquerra). Les pèrdues es van reintegrar, i les parts fràgils s’han consolidat (dreta).

La infecció als llibres havia provocat desperfectes en les enquadernacions (esquerra) que es va valorar preferible re-enquadernar (dreta), enlloc de restaurar. Els fulls es van desinfectar prèviament.

Desinfecció, neteja i restauració de documents

Les aurèoles i taques d’humitat s’han rentat durant la neteja, posterior a la desinfecció. Fotomuntatge compost per l’abans de la restauració (esquerra) i el després (dreta).

Clients