Desinfecció del fons del parc d’atraccions del Tibidabo

  • BeneficiarisAjuntament de Barcelona (Arxiu Municipal, Districte Sarrià-Sant Gervasi).
  • Objecte: Fons documental del parc d’atraccions. 61 metres linials de documentació. Arxius sonors, fotogràfics (en paper, placa de vidre i altres suports), bibliogràfics i documentals (manuscrits, cartells, documentació impresa…).
  • Danys: Taques de fongs i de foxing, floritures, presència d’espores fúngiques (risc d’infecció).
  • Intervenció: Informe d’estat de conservació i grau d’infecció. Neteja i desinfecció del fons.
  • Col·laboradors: Pere Sacot, Laura Corso, Microbiologia (UAB), CIRSA (personal).

El fons històric del Parc d’atraccions del Tibidabo es trobava a les oficines del parc d’atraccions. El 2014 l’Arxiu Municipal Districte de Sarrià-Sant Gervasi va adquirir aquest fons. Es va realitzar un informe de conservació tant macroscòpic, com de les condicions ambientals in situ, i microbiològic. Arran dels resultats de l’anàlisi microbiològic (UAB), es va establir que el tractament de desinfecció era necessari previ al trasllat. Aquest va estar desenvolupat per personal de CIRSA, sota la direcció de Rita Udina, amb la col·laboració de Pere Sacot i Laura Corso (conservadors). Un cop realitzada la neteja d’espores fúngiques es traslladà a les noves dependències (plaça del Consell de la Vil·la, 7) que havien estat habilitades a tal fi.

toma-de-muestras-hongos-papel
Abans de començar es fa una presa de mostres aleatòria en la documentació, amb hisops estèrils, per a fer proves en medis de cultiu.

Brou de cultiu - Culture medium - Caldo de cultivo
Houston! Els documents tenen fongs! El brou de cultiu delata el que ja sospitàvem.

hongos-en-documentos-mold-in-paper-fongs-en-paper
Fong no t’amaguis… que t’enxamparem!

limpieza-documentacion-mold-treatment
Desinfectem a tot drap… ja que literalment el drap és l’eina.

Entre fong i fong, i després de revisar centenars de capses, l'arxiu ens regala meravelloses descobertes.

Entre fong i fong, i després de revisar centenars de capses, l’arxiu ens regala meravelloses descobertes (Laura Corso i Pere Sacot revisant la documentació).

Clients