Facsímils de llibres i documents manuscrits

  • Beneficiari: Fundació bancària La Caixa (Estudi Ignasi Cristià)
  • Projecte:  Elaboració de facsímils de documentació històrica per a exposició itinerant.
  • Objectes: Un llibre, i diversos documents manuscrits, impresos i ciclostilats relligats, o en fulls solts.
  • Elaborats per: Se Hee Song, Rita Udina.

No hi ha res més divertit per a un restaurador que fer facsímils, perque és una mica fer al revés del què fem normalment, ja que enlloc de revertir els danys que el temps ha ocasionat en el patrimoni documental, ens trobem malmetent papers nous de trinca per tal que semblin antics!

Clients