Facsímil de l’orla de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya

La Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya tenia únicament un fragment de la orla corresponent a la primera generació de farmacèutics. És probable que es mutilés durant la guerra civil, degut al lema republicà que hi era representat. A l’escut de la dreta (de la Generalitat de Catalunya), encadenat, s’hi llegeix: “Any 1887 de la pèrdua de les nostres llibertats”.
Fa molt poc l’Acadèmia va tenir notícia de l’existència d’un exemplar complet, en una col·lecció privada, i fou a partir d’aquest que va encarregar un facsímil.

Orla de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (1901)

Dos exemplars la de la primera generació de farmacèutics de la Universitat de Barcelona (1901).  El de l’esquerra mutilat, sense la decoració del marge. El de la dreta complet, però amb taques d’humitat i fòxing

La orla fragmentada tenia estrips i llacunes considerables, i la completa, taques d’humitat i aurèoles a la part inferior, a més de fòxing.

Amb la “restauració digital”, podem treure fòxing, taques, estrips i el què convingui sense massa problema. La còpia reproduïda es va realitzar fent una imatge d’alta resolució en format raw, retocant-la digitalment i imprimint-la en paper d’alta qualitat. Per a major semblança la fotografia i el fons es van imprimir en papers diferents (setinat / brillant) que es muntaren a posteriori.

Orla Farmàcia 1901

Orla original, completa, amb taques d’humitat al marge inferior, i fòxing.

Els facsímils, altrament dits còpies originals o reproduccions, són una molt bona solució quan volem posar a l’abast una obra que pel seu caràcter únic o pel seu estat de conservació, no suportarien una exposició o manipulació sense patir danys. O, com en aquest cas, quan simplement no hi ha obra, i volem tenir-ne constància de la manera més fidel possible.Un facsímil es diferencia de la falsificació només en el fet que no hi ha intenció d'”enganyar” a ningú tot i que tenen la voluntat comuna en que com més s’hi assembli, millor. Generalment els facsímils reprodueixen els danys: estrips, llacunes, etcètera (i les falsificacions també). En aquest cas, però, el facsímil reprodueix la obra, però no el seu envelliment… avantatges del digital!

Facsímil Orla Farmàcia 1901

Orla reproduïda, a la que se li han retocat digitalment les taques de fòxing i d’humitat.

Clients