Restauració d’enciclopèdia afectada per aigua

  • Beneficiari: Sugrañes SL.
  • Objecte: Eniclopèdia Espasa Il·lustrada (1929-1934).
  • Danys: Lloms trencats, despreniment i ondulació de cobertes, desperfectes provocats per una inundació (floritures…).
  • Tractament de restauració: Desinfecció. Consolidació dels danys estructurals. Tractament de la pell dels lloms.
  • Restauradores: Laura Corso, Rita Udina.
2013-008

Dalt: Abans de la restauració. Baix: després de restaurar.

Relligat sobre vetes

Nervis de veta i cosit a màquina. Les coles han fet fallida i les parts més febles de la pell s’han trencat per efecte de la inundació.

Clients