Restauració del llibre de la notaria d’Esparraguera

  • BeneficiariArxiu Comarcal del Baix Llobregat (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona).
  • Objecte: Llibres de la notaria d’Esparraguera (1823-27). Enquadernacions d’arxiu en pergamí, amb brides. Fulls manuscrits en paper verjurat.
  • Danys: Infecció de microorganismes amb pèrdua de suport. Taques de fongs, trencament de les cobertes de l’enquadernació.
  • Tractament: Desinfecció, restitució de la coberta perduda, consolidació dels fulls. Elaboració d’enquadernació facsímil per als volums que no en tenen.

El llibre de la notaria d’Esparraguera pertany al fons del Districte Notarial de Sant Feliu de Llobregat i estava molt greument afectat per fongs, tant que hi havia pèrdues significatives al fulls i fins i tot a la coberta, de pergamí i cartró. Les parts restants tenien tan poca consistència que amb prou feines es podia tocar.

Protocol notarial de Ventura Gaspar Oriol (1827)El llibre de la notaria d'Esparraguera (1827),  molt greument afectat per fongs

Coberta anterior i primers fulls, abans de restaurar (dalt) i primer full, després de restaurar (baix): s’ha laminat per anvers i revers.

Malauradament les taques són conseqüències bastant irreversibles de l’afecció de microorganismes, però la més nefasta és el debilitament de l’estructura físico-química, que és poc evident a primer cop d’ull però dramàticament tangible durant la manipulació.
Amb els fulls (o el què en restava) es va dur a terme una consolidació, laminant els més perjudicats i reintegrant les parts perdudes. Quant a les cobertes, es va substutir l’ànima de cartró i es va reintegrar el pergamí.

Protocol notarial de Ventura Gaspar Oriol (1827)Protocol notarial Ventura Gaspar Oriol

Primers fulls, abans de restaurar (esquerra) i després de restaurar (dreta): s’han laminat per anvers i revers.

 

Clients