Restauració de llibre en rama

  • Beneficiari: Museu Industrial del Ter (Manlleu), Diputació de Barcelona.
  • Objecte: Enquadernació en rama. Llibre Higiene del tejedor, o sean medios físicos y morales para evitar las enfermedades y procurar el bienestar de los obreros ocupados en hilar y tejer el algodón.
  • Autor: Joaquim Salarich Torrents (autor del llibre), impremta i llibreria dels germans Soler (fabricants del volum).
  • Data: 1858.
  • Danys: Desperfectes en el paper de les cobertes, especialment al llom.
  • Tractament de restauració: Desmuntar cobertes, consolidar-les, tornar-les a adherir incloent una manxa (és a dir, articulant el llom, i deixant un buit entre els plecs i el llom, de manera que en obrir-lo la part externa del llom es plega cap enfora, i la de dels fulls cap endins). L’articulació del llom assegura una millor conservació del paper en aquesta zona, que és molt fràgil.
  • Restauradors: Rita Udina.

restauració d'enquadernació en rama

Les enquadernacions “en rama”, no són pròpiament enquadernacions, es tracta del llibre imprès tal qual sortia de la impremta, amb els quaderns plegats i ordenats, que solien tenir un cosit sense nervis molt lleuger per mantenir-los junts, de tipus clau passat. Les “cobertes”, no ho són pròpiament, es tracta d’un paper encolat al llom per tal d’identificar el llibre.
La idea era que el mateix llibreter elaborés enquadernacions més o menys sofisticades, a demanda del client; o bé el client podia comprar el llibre en aquell estat i dur-lo al seu enquadernador de confiança.
S’han conservat sobretot aquelles -com en aquest cas- que per tractar-se de manuals, i no de llibres de literatura o de col·leccionista, no arribaven mai a tenir una enquadernació com Déu mana, i es quedaven amb aquest vestit lleuger, posat de qualsevol manera i que sovint quedava massa amunt, massa avall, massa curt o massa llarg. Les enquadernacions en rama conserven les barbes de paper, així com els plecs dels quaderns al tall superior, pensant que durant l’enquadernació es faria el guillotinat corresponent.

 

Projectes relacionats:
restauració d'enquadernacions en rama i en rústicaCurs: Conservació, reparació i restauració de llibresRestauració de còdex manuscrit en pell i pergamírestauració d'enquadernacions semi-flexibles en pergamíRestauració d'enciclopèdia afectada per aiguaRestauració de enquadernacions en rústica, llibres de butxacaRestauració de llibres i periòdics de l'hemerotecaRestauració de llibres en rústica

Clients