Restauració d’enquadernació flexible en pergamí amb solapa

  • Beneficiari: Col·lecció privada.
  • Objecte: Enquadernació flexible en pergamí amb solapa. És un llibre de receptes de cuina, manuscrit.
  • Data: s.XVIII-XIX.
  • Danys: El pergamí havia estat reiteradament “netejat” amb oli, de manera que patia una forta oxidació i dessecament. Llacunes importants al pergamí. Pèrdua de la tanca.
  • Tractament de restauració: Eliminació del greix de la coberta, hidratació del pergamí, consolidació i aplanat per tensió. Restitució dels reforços de pell del llom i de la tanca. Re-enquadernació amb les cobertes originals.
  • Restauradors: Rita Udina.

Enquadernació flexible en pergamí (abans i després de la restauració)
Aplanat per tensió de pergamí

Clients