Restauració de cartells russos de propaganda comunista

  • Beneficiari: Col·lecció privada.
  • Objecte: Dos cartells russos de propaganda comunista, de 1959. Paper imprès a litografia.
  • Autor: Valentin Viktorof.
  • Danys: Plecs molt marcats, reforços de cinta de pintor i esparadrap al revers, estrips, taques, ondulació, pèrdua de suport.
  • Tractament de restauració: Neteja, tractament de celos (treure els esparadraps) neteja humida i desacidificació, consolidació (reforç d’estrips, reintegració de llacunes, laminació pel revers), aplanat, retoc (tinta neutra a la llacuna gran).
  • Restauradors: Àlex Rocosa, Márk Somogyi, Rita Udina.

Si vols saber-ho tot sobre els criteris de reintegració d’aquests cartells fes clic a l’ENTRADA.

Lenin, abans i després de restaurar

Coet rus, abans i després de restaurarL'Àlex traient celos del reversTinció i reintegració de cartell (fes CLIC!)
L'Àlex consolidant cartellsReintegració de cartells comunistes

Clients