Restauració de còdex manuscrit en pergamí

  • Beneficiari: Col·lecció privada.
  • Objecte: Cantoral en pergamí manuscrit, cobertes de pell, fusta i bronze. Probablement és del s.XVI.
  • Danys: Arrugues, ondulacions, estrips, llacunes provocades per bibliòfags.
  • Tractament: Desmuntat, restitució del relligat, consolidació.

Aquest còdex manuscrit és un santoral de grans dimensions (62 x 44 x 12 cm) amb les cobertes molt corcades per la part de la unió amb els nervis.
Còdex Partitura Còdex Partitura
Foto 1: Coberta anterior, abans de restaurar. En pell i fusta, amb tanques i bollons de bronze, i una decoració triangular en pergamí manuscrit (el títol del llibre).
Foto 2: Després de restaurar (s’han restituït la tanca i la cantonera de bronze perdudes).

La restauració va consistir en substituir les ànimes de fusta, consolidar la pell, netejar, restituir les peces perdudes (bollons, tanca…), revisar els afegits i mutilacions, tornar a relligar, consolidar els fulls… i un llarg etcètera.
Còdex PartituraCòdex Partitura
Foto 3: La part corcada no era molt gran, però afectava l’àrea on recau tota la mobilitat de llibre: els nervis i capçades (durant la restauració, desmuntant el llibre).
Foto 4: Les cobertes originals en primer pla, i les substitutòries a darrera.

Clients