Restauració de collages del GATCPAC

  • Beneficiari: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC).
  • Objecte: Plafons del GATCPAC (collage de cartró, fotografies, dibuixos, retalls de diari…). c.1930
  • Danys: Ondulació, despreniment de suports enganxats, butllofes, brutícia, estrips.
  • Tractament: Substitució de cartrons malmesos, neteja, aplanat, consolidació.
  • Exposat a: GATCPAC: Una nova arquitectura per a una nova ciutat 1928-1939. MuHBa, CoAC (2006).

Conservació i restauració de fotografies

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Dreta: Durant la neteja de l’emulsió.

A dalt, esquerra: Un vessament d’aigua o humitat ha fet fallar l‘adhesió sobre el cartró, provocant butllofes i ondulacions a la vora superior. També hi ha brutícia i arrugues. Centre: Després de netejar de l’emulsió. Dreta: Després d’aplanar el paper fotogràfic (s’han encolat les parts desencolades).

Clients