Restauració de llibres i publicacions periòdiques de l’hemeroteca

  • BeneficiariAjuntament de Barcelona (Arxiu MunicipalArxiu Històric de la Ciutat).
  • Objecte: Publicacions periòdiques culturals, satíriques i científiques de l’hemeroteca.
  • Danys: Lloms trencats, despreniment de fulls i cobertes, desperfectes derivats de l’ús i envelliment.
  • Tractament de restauració: Consolidació dels danys estructurals. Restitució de relligats trencats.

L'Esquella de la TorratxaEl Mundo Ilustrado  El Mundo Ilustrado

Clients