Restauració de partitura manuscrita amb tinta metal·lo-àcida

  • Beneficiari:  Ajuntament de Barcelona (Orfeó Català – Palau de la Música).
  • Objecte: Partitura manuscrita en tinta ferruginosa i paper verjurat. Enquadernació renaixentista en pell girada i brides de cotó. 1643.
  • Danys: Corrosió de la tinta ferro-gàl·lica i del paper. Enquadernació amb desperfectes i pèrdues considerables.
  • Tractament de restauració: Neteja humida, desacidificació i tractament de fitats (àcid fític) de la tinta metal·loàcida. Consolidació dels fulls (laminació). Restauració de l’enquadernació.

cantonera llibres restauracióMesura de pH i de Ferro Ànima de la capçada sota la guardaEnquadernació renaixentista en pell girada
restauració de tinta metal·lo-àcida amb fitats

Clients