Restauració de llibres de butxaca o en rústica.
Fons Joan Ballester

  • Beneficiari: Biblioteca del Centre de Documentació Juvenil de la Direcció General de Joventut, Generalitat de Catalunya.
  • Objecte: Col·lecció Joan Ballester, llibres de butxaca amb enquadernacions en rústica, sobre scoutisme, el moviment escolta (s.XIX-XX).
  • Danys: Lloms trencats, despreniment de fulls i cobertes, desperfectes derivats de l’ús i envelliment.
  • Tractament: Consolidació dels danys estructurals. Neteja i desacidificació. Restitució de relligats trencats.
  • Restauradores: Laura Corso, Rita Udina.

Abans (esquerra) / Després (dreta)

Esquerra: Abans de la restauració. Despreniment de cobertes per trencament del llom. Dreta: Després de restaurar.

Restauració de les enquadernacions

Esquerra: Cobertes de cartolina durant la neteja humida i desacidificació. Dreta: Cobertes després de consolidar.

Restauració d'enquadernacions de butxaca

Esquerra: tripes dels llibres amb els lloms consolidats i manxa nova. Dreta: muntant una tripa (bloc de fulls) sobre l’enquadernació restaurada.

Fulletó imprès en paper couché. Taques grasses de tires autoadhesives

Abans de la restauració la cinta adhesiva central tensa el document impedint la seva natural hidratació, i forma arrugues a banda i banda. Després de retirar els celos el paper es dilata i contrau de manera homogènia, sense fer arrugues. Fulletó imprès en paper couché. Fotomuntatge digital (abans/després)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clients