Conservació-restauració del fons de plaques de vidre Domènech i Montaner

Conservació i restauració de fotografies

Placa de vidre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) – Arxiu Històric, amb un acusat dicroic (mirall de plata). A l’esquerra abans del tractament, i a la dreta durant la neteja de l’emulsió.

Conservació i restauració de fotografies

Placa de vidre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC) – Arxiu Històric, amb dicroic lleu a les vores i ditades. El vidre està trencat i hi havia una tira de celo (esquerra). A la dreta, després del tractament de dicroic i de retirar el celo.

Clients