Restauració de llibre d’astronomia amb cobertes rígides de pergamí i llom fes

  • Beneficiari: Col·lecció privada.
  • Objecte: Llibre d’astronomia de Cristòfol Clavi. Volum imprès del 1611.
    Enquadernació en pergamí girat sobre cobertes rígides i llom fes. Nervis prominents cosits en tapa muntada de cartró.
    Aquesta estructura tan peculiar es va realitzar al nord d’Itàlia entre els segles XV i XVII. Les enquadernacions en pergamí sencer (en tapa muntada i coberta rígida) es van fer a imitació de les de pell com a resposta a la necessitat d’abaratir costos de producció davant l’aparició de la impremta. El pergamí era més econòmic que la pell, però també menys dúctil. El fendit del llom permetia estalviar-se el marcat dels nervis prominents, ja que fer-ho amb el pergamí enlloc de la pell era significativament més costós. El fendit del pergamí estalviava aquests esforços, i en les ranuers s’hi col·locava pell tractada amb alum, aquesta sí molt flexible i resistent.
  • Data: 1611.
  • Danys: Oxidació molt acusada dels fulls, pèrdua de la quasi totalitat de la pell del llom, descosit del relligat, totalment fallit. Estrips als fulls, especialment entre els plecs.
  • Tractament de restauració: Neteja i desacidificació dels fulls. Relligat de nou sobre nervis de pell. Restitució de les capçades cosint-ne de noves sobre ànima de pell tractada amb alum. Restitució del llom a imatge de l’original, que deixa vistos els reforços de pell tractada amb alum sobre els nervis prominents a través dels fendits al llom.
  • Restauradors: Jessica Levy, Cristina la Chica, Tereza Kubalová  i Rita Udina.

Clients