Restauració de llibre d’astronomia amb cobertes rígides de pergamí i llom fes

  • Beneficiari: Col·lecció privada.
  • Objecte: Llibre d’astronomia de Cristòfol Clavi. Volum imprès del 1611.
    Enquadernació en pergamí girat sobre cobertes rígides de cartró i llom fes.
  • Data: 1611.
  • Danys: Oxidació mollt acusada dels fulls, pèrdua de la quasi totalitat de la pell del llom, descosit del relligat, totalment fallit. Estrips als fulls, especialment entre els plecs.
  • Tractament de restauració: Neteja i desacidifcació dels fulls, reconstrucció del llom amb nou pergamí. Restitució del relligat, imitant l’original, que deixa els nervis protuberants al llom sobre un reforç de pell adobada a l’alum.
  • Restauradors: Jessica Levy, Crsitina la Chica, Tereza Kubalová, Rita Udina.

Clients