Restauració de llibre renaixentista d’astronomia

  • Beneficiari: Col·lecció privada.
  • Objecte: Llibre d’astronomia de Cristophori Clavius. Volum imprès amb enquadernació en pergamí girat, nervis en pell adobada a l’alum i cobertes de cartró.
    Restauració de llibre renaixentista amb enquadernació en pergamí girat. Clàvius fou un astrònom molt reputat contemporani de Galileu Galilei i aquest llibre es va fer servir en la defensa del segon davant la inquisició. Malgrat no compartir teories astronòmiques, Clàvius les considerava respectables.
  • Data: 1611.
  • Danys: Oxidació mollt acusada dels fulls, pèrdua de la quasi totalitat de la pell del llom, descosit del relligat, totalment fallit. Estrips als fulls, especialment entre els plecs.
  • Tractament de restauració: Neteja i desacidifcació dels fulls, reconstrucció del llom amb nou pergamí. Restitució del relligat, imitant l’original, que deixa els nervis protuberants al llom sobre un reforç de pell adobada a l’alum.
  • Restauradors: Jessica Levy, Crsitina la Chica, Tereza Kubalová, Rita Udina.

Clients