Conferència: Idoneïtat de la micro-cel·lulosa en restauració de paper (RECH4)

  • Esdeveniment: RECH 4 – REtouch in Cultural Heritage (Retoc en patrimoni cultural).
  • Ponència: La idoneïtat de la micro-cel·lulosa en restauració de paper (The Suitability of Powdered Micro-Cellulose for its Use in Paper Conservation). RECH4 postprints pp. 55-64. Autors: Rita Udina i Amparo Escolano. 
  • Organització: RECH – Retouch in Cultural Heritage.
  • Emplaçament: Universitat de Split (Croàcia).
  • Assistents: Restauradors de diverses disciplines.
  • Llengua: Anglès.
  • Dates: 20-21 d’octubre, 2017.
  • Altres enllaços: Álbum facebook

Clients