Conferència: Substitució de vernissos en dibuixos arquitectònics sobre paper vegetal impregnat

  • Data: 7 d’octubre de 2014.
  • Lloc: Nationaal Archive (la Haia, Holanda).
  • Organització: Restauratoren Nederland.
  • Context: TR14 Symposium Technical Drawings and their Reproductions.
  • Títol de la xerradaReplacement of varnishes/oils on impregnated paper architectural drawings (Substitució de vernissos en dibuixos arquitectònics sobre paper vegetal impregnat). Saber-ne més →
  • Objecte d’estudi: Les restauracions que s’expliquen són de documentació pertanyent al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (CoAC).

Replacement-of-oils-on-impregnated-paper-architectural-drawings Paper impregnat restauratDibuix en paper vegetal impregnat, ens arriba fragmentat degut a la seva enorme fragilitat Estrips i plecs allà on hi havia arrugues, més visibles que el dibuixDetall abans i després (TRANSPRÈNCIA)Restauració de plànol a llapis en paper vegetal impregnat (Planta del Col·legi Valldemia.).

Clients