Traducció tècnica anglès → castellà

  • Beneficiari: Projecte Apache.
  • Intervenció: Traducció de l’enquesta de l’anglès al castellà. Projecte relatiu a la conservació preventiva i emmagatzematge d’obres d’art, material d’arxius i biblioteques.
  • Restauradores-traductores: María Martín Gil, Rita Udina.
  • Altres enllaços: Projecte Apache, resultats de l’enquesta.

Llegeix l’ENTRADA sobre aquest projecte si t’has quedat amb ganes de més.

Clients