Val la pena restaurar-ho?

“El meu objecte no val gaire, per tant la restauració serà econòmica”.
Lamentablement, no és així.
El cost d’un tractament té a veure sobretot amb el temps que es destina en conservar l’objecte. Els preus de mercat per a objectes molt deteriorats són menors a objectes en millor estat, i la restauració és més costosa per a un objecte molt malmès que per a un que no ho està.
Si el cost de la restauració supera el preu del document o el llibre, no vol dir que no valgui la pena restaurar-lo, només vol dir que com que estava tan malmès, tenia un valor reduït. Un cop restaurat, tindrà més durabilitat i millor aspecte, i per serà més valuós.
Si el balanç justifica o no el tractament, és quelcom que ha decidir el propietari, com a restauradora només puc donar la valoració econòmica de tractament, perquè el valor i importància d’un objecte és al terreny de la taxació, i perquè també està relacionada amb la col·lecció a la que pertany.

Si després de tot, penses que el pressupost de la restauració no s’ho val, però creus que pots millorar tu mateix l’estat del teu dibuix, llibre, o document, ves a la secció de voldria indicacions per fer jo mateix un tractament molt senzill.

Val la pena restaurar-ho?

“El meu objecte no val gaire, per tant la restauració serà econòmica”.
Lamentablement, no és així.
El cost d’un tractament té a veure sobretot amb el temps que es destina en conservar l’objecte. Els preus de mercat per a objectes molt deteriorats són menors a objectes en millor estat, i la restauració és més costosa per a un objecte molt malmès que per a un que no ho està.
Si el cost de la restauració supera el preu del document o el llibre, no vol dir que no valgui la pena restaurar-lo, només vol dir que com que estava tan malmès, tenia un valor reduït. Un cop restaurat, tindrà més durabilitat i millor aspecte, i per serà més valuós.
Si el balanç justifica o no el tractament, és quelcom que ha decidir el propietari, com a restauradora només puc donar la valoració econòmica de tractament, perquè el valor i importància d’un objecte és al terreny de la taxació, i perquè també està relacionada amb la col·lecció a la que pertany.

Si després de tot, penses que el pressupost de la restauració no s’ho val, però creus que pots millorar tu mateix l’estat del teu dibuix, llibre, o document, ves a la secció de voldria indicacions per fer jo mateix un tractament molt senzill.

Val la pena restaurar-ho?

“El meu objecte no val gaire, per tant la restauració serà econòmica”.
Lamentablement, no és així.
El cost d’un tractament té a veure sobretot amb el temps que es destina en conservar l’objecte. Els preus de mercat per a objectes molt deteriorats són menors a objectes en millor estat, i la restauració és més costosa per a un objecte molt malmès que per a un que no ho està.
Si el cost de la restauració supera el preu del document o el llibre, no vol dir que no valgui la pena restaurar-lo, només vol dir que com que estava tan malmès, tenia un valor reduït. Un cop restaurat, tindrà més durabilitat i millor aspecte, i per serà més valuós.
Si el balanç justifica o no el tractament, és quelcom que ha decidir el propietari, com a restauradora només puc donar la valoració econòmica de tractament, perquè el valor i importància d’un objecte és al terreny de la taxació, i perquè també està relacionada amb la col·lecció a la que pertany.

Si després de tot, penses que el pressupost de la restauració no s’ho val, però creus que pots millorar tu mateix l’estat del teu dibuix, llibre, o document, ves a la secció de voldria indicacions per fer jo mateix un tractament molt senzill.