El meu objecte no val gaire, per tant la restauració serà econòmica

Lamentablement, no és així.
El cost d’un tractament té a veure sobretot amb el temps que es destina en conservar l’objecte. Els preus de mercat per a objectes molt deteriorats són menors a objectes en millor estat, i la restauració és més costosa per a un objecte molt malmès que per a un que no ho està.
Si el cost de la restauració supera el preu del document o el llibre, no vol dir que no valgui la pena restaurar-lo, només vol dir que com que estava tan malmès, tenia un valor reduït. Un cop restaurat, tindrà més durabilitat i millor aspecte, i per serà més valuós.
Si el balanç justifica o no el tractament, és quelcom que ha decidir el propietari, com a restauradora només puc donar la valoració econòmica de tractament, perquè el valor i importància d’un objecte és al terreny de la taxació, i perquè també està relacionada amb la col·lecció a la que pertany.

Si després de tot, penses que el pressupost de la restauració no s’ho val, però creus que pots millorar tu mateix l’estat del teu dibuix, llibre, o document, ves a la secció de Voldria unes indicacions per fer jo mateix un tractament molt senzill.

El meu objecte no val gaire, per tant la restauració serà econòmica

Lamentablement, no és així.
El cost d’un tractament té a veure sobretot amb el temps que es destina en conservar l’objecte. Els preus de mercat per a objectes molt deteriorats són menors a objectes en millor estat, i la restauració és més costosa per a un objecte molt malmès que per a un que no ho està.
Si el cost de la restauració supera el preu del document o el llibre, no vol dir que no valgui la pena restaurar-lo, només vol dir que com que estava tan malmès, tenia un valor reduït. Un cop restaurat, tindrà més durabilitat i millor aspecte, i per serà més valuós.
Si el balanç justifica o no el tractament, és quelcom que ha decidir el propietari, com a restauradora només puc donar la valoració econòmica de tractament, perquè el valor i importància d’un objecte és al terreny de la taxació, i perquè també està relacionada amb la col·lecció a la que pertany.

Si després de tot, penses que el pressupost de la restauració no s’ho val, però creus que pots millorar tu mateix l’estat del teu dibuix, llibre, o document, ves a la secció de Voldria unes indicacions per fer jo mateix un tractament molt senzill.

El meu objecte no val gaire, per tant la restauració serà econòmica

Lamentablement, no és així.
El cost d’un tractament té a veure sobretot amb el temps que es destina en conservar l’objecte. Els preus de mercat per a objectes molt deteriorats són menors a objectes en millor estat, i la restauració és més costosa per a un objecte molt malmès que per a un que no ho està.
Si el cost de la restauració supera el preu del document o el llibre, no vol dir que no valgui la pena restaurar-lo, només vol dir que com que estava tan malmès, tenia un valor reduït. Un cop restaurat, tindrà més durabilitat i millor aspecte, i per serà més valuós.
Si el balanç justifica o no el tractament, és quelcom que ha decidir el propietari, com a restauradora només puc donar la valoració econòmica de tractament, perquè el valor i importància d’un objecte és al terreny de la taxació, i perquè també està relacionada amb la col·lecció a la que pertany.

Si després de tot, penses que el pressupost de la restauració no s’ho val, però creus que pots millorar tu mateix l’estat del teu dibuix, llibre, o document, ves a la secció de Voldria unes indicacions per fer jo mateix un tractament molt senzill.