Recepta per a fer una restauració bàsica

La restauració patrimonial només comparteix amb la restauració d’hostaleria el nom, però res més, per tant no podem facilitar una recepta ràpida per a fer restauració de danys estàndard, com si es tractés de la recepta d’unes galetes.

En els tutorials, vídeos i imatges publicats es pretén fer senzilles idees complexes, però això no vol dir que dur-les a terme estigui a l’abast de no professionals, si més no amb els mateixos resultats.

La conservació – restauració patrimonial exigeix uns estudis i experiència. FIns i tot els tractaments que són molt simples ho són perquè qui ha fet el diagnòstic té una formació i bagatge professional notables, i no a la inversa. O sigui: no perquè sembli molt senzill ho pot fer qualsevol. Igual que un metge receptaria una aspirina en un context, i ho desaconsellaria totalment en d’altres perquè podria ser nefast per la salut. Al metge se’l valora per la seva capacitat de fer diagnòstics que millorin la salut i no per la seva destresa en prendre la pressió o injectar una xeringa. Igual passa amb la restauració: l’èxit del tractament radica en el diagnòstic, més que no pas en l’execució del tractament (que també!).

D’altra banda, un mateix tractament realitzat d’una manera o d’una altra, amb unes eines o unes altres, tindrà resultats totalment diferents. No és professional ni responsable per part del restaurador donar consells si es desconeix els recursos, habilitats i coneixements del qui pregunta.
Sovint la descripció facilitada de l’objecte i dels seus danys pot no ser la més adient (potser per omissió d’informació rellevant). I fins i tot les imatges i vídeos enviats poden donar lloc a interpretacions errònies a l’ull expert.
Si el dany és petit o el valor de l’objecte no justifiquen una la despesa d’una intervenció professional és millor deixar-lo com estar, a cometre majors danys.

En qualsevol cas, aquest taller de restauració és una empresa privada, i per tant no podem oferir aquests serveis gratuïtament a persones que no siguin clients. Rebem un gran nombre de sol·licituds d’aquesta mena, i no podem atendre’ls tots en el nostre temps lliure.

Si necessita assessorament amb molt de gust farem una estimació econòmica del mateix segons el seu cas particular. Oferim els serveis d’assessorament en línia, en termes de conservació i preservació i també organitzem cursos a mida per encàrrec: el presencial és sempre el millor. O bé pots apuntar-te als cursos programats.

Potser la seva qüestió està ja resposta en alguna de les entrades, miri que no li hagi passat per alt en la cerca avançada.

Més que no pas fer-ho a casa, el més intel·ligent serà sempre posar-se en mans dels serveis d’un restaurador professional, que per això estem: per a fer restauracions amb totes les garanties.

Recepta per a fer una restauració bàsica

La restauració patrimonial només comparteix amb la restauració d’hostaleria el nom, però res més, per tant no podem facilitar una recepta ràpida per a fer restauració de danys estàndard, com si es tractés de la recepta d’unes galetes.

En els tutorials, vídeos i imatges publicats es pretén fer senzilles idees complexes, però això no vol dir que dur-les a terme estigui a l’abast de no professionals, si més no amb els mateixos resultats.

La conservació – restauració patrimonial exigeix uns estudis i experiència. FIns i tot els tractaments que són molt simples ho són perquè qui ha fet el diagnòstic té una formació i bagatge professional notables, i no a la inversa. O sigui: no perquè sembli molt senzill ho pot fer qualsevol. Igual que un metge receptaria una aspirina en un context, i ho desaconsellaria totalment en d’altres perquè podria ser nefast per la salut. Al metge se’l valora per la seva capacitat de fer diagnòstics que millorin la salut i no per la seva destresa en prendre la pressió o injectar una xeringa. Igual passa amb la restauració: l’èxit del tractament radica en el diagnòstic, més que no pas en l’execució del tractament (que també!).

D’altra banda, un mateix tractament realitzat d’una manera o d’una altra, amb unes eines o unes altres, tindrà resultats totalment diferents. No és professional ni responsable per part del restaurador donar consells si es desconeix els recursos, habilitats i coneixements del qui pregunta.
Sovint la descripció facilitada de l’objecte i dels seus danys pot no ser la més adient (potser per omissió d’informació rellevant). I fins i tot les imatges i vídeos enviats poden donar lloc a interpretacions errònies a l’ull expert.
Si el dany és petit o el valor de l’objecte no justifiquen una la despesa d’una intervenció professional és millor deixar-lo com estar, a cometre majors danys.

En qualsevol cas, aquest taller de restauració és una empresa privada, i per tant no podem oferir aquests serveis gratuïtament a persones que no siguin clients. Rebem un gran nombre de sol·licituds d’aquesta mena, i no podem atendre’ls tots en el nostre temps lliure.

Si necessita assessorament amb molt de gust farem una estimació econòmica del mateix segons el seu cas particular. Oferim els serveis d’assessorament en línia, en termes de conservació i preservació i també organitzem cursos a mida per encàrrec: el presencial és sempre el millor. O bé pots apuntar-te als cursos programats.

Potser la seva qüestió està ja resposta en alguna de les entrades, miri que no li hagi passat per alt en la cerca avançada.

Més que no pas fer-ho a casa, el més intel·ligent serà sempre posar-se en mans dels serveis d’un restaurador professional, que per això estem: per a fer restauracions amb totes les garanties.

Recepta per a fer una restauració bàsica

La restauració patrimonial només comparteix amb la restauració d’hostaleria el nom, però res més, per tant no podem facilitar una recepta ràpida per a fer restauració de danys estàndard, com si es tractés de la recepta d’unes galetes.

En els tutorials, vídeos i imatges publicats es pretén fer senzilles idees complexes, però això no vol dir que dur-les a terme estigui a l’abast de no professionals, si més no amb els mateixos resultats.

La conservació – restauració patrimonial exigeix uns estudis i experiència. FIns i tot els tractaments que són molt simples ho són perquè qui ha fet el diagnòstic té una formació i bagatge professional notables, i no a la inversa. O sigui: no perquè sembli molt senzill ho pot fer qualsevol. Igual que un metge receptaria una aspirina en un context, i ho desaconsellaria totalment en d’altres perquè podria ser nefast per la salut. Al metge se’l valora per la seva capacitat de fer diagnòstics que millorin la salut i no per la seva destresa en prendre la pressió o injectar una xeringa. Igual passa amb la restauració: l’èxit del tractament radica en el diagnòstic, més que no pas en l’execució del tractament (que també!).

D’altra banda, un mateix tractament realitzat d’una manera o d’una altra, amb unes eines o unes altres, tindrà resultats totalment diferents. No és professional ni responsable per part del restaurador donar consells si es desconeix els recursos, habilitats i coneixements del qui pregunta.
Sovint la descripció facilitada de l’objecte i dels seus danys pot no ser la més adient (potser per omissió d’informació rellevant). I fins i tot les imatges i vídeos enviats poden donar lloc a interpretacions errònies a l’ull expert.
Si el dany és petit o el valor de l’objecte no justifiquen una la despesa d’una intervenció professional és millor deixar-lo com estar, a cometre majors danys.

En qualsevol cas, aquest taller de restauració és una empresa privada, i per tant no podem oferir aquests serveis gratuïtament a persones que no siguin clients. Rebem un gran nombre de sol·licituds d’aquesta mena, i no podem atendre’ls tots en el nostre temps lliure.

Si necessita assessorament amb molt de gust farem una estimació econòmica del mateix segons el seu cas particular. Oferim els serveis d’assessorament en línia, en termes de conservació i preservació i també organitzem cursos a mida per encàrrec: el presencial és sempre el millor. O bé pots apuntar-te als cursos programats.

Potser la seva qüestió està ja resposta en alguna de les entrades, miri que no li hagi passat per alt en la cerca avançada.

Més que no pas fer-ho a casa, el més intel·ligent serà sempre posar-se en mans dels serveis d’un restaurador professional, que per això estem: per a fer restauracions amb totes les garanties.