+34 937 548 880

+34 937 548 880

+34 937 548 880

Projectes realitzats

Districte de Sants-Montjuïc

Aquests són els projectes realitzats per a l’Arxiu Municipal del Districte Sants-Montjuïc (o potser també poden interessar-te els realitzats per a l’Ajuntament de Barcelona o l’Arxiu Municipal, ens als quals pertany aquest arxiu).

A continuació els projectes relacionats amb Districte de Sants-Montjuïc:

Tractament microbiològic al fons històric de l’arxiu de Sants-Montjuïc

El fons era susceptible d’haver patit un atac microbiològic, pel que fou necessari un diagnòstic, un tractament preventiu i també curatiu de desinfecció. Es va fer una supervisió de les condicions climàtiques prèvies, durant el tractament, el trasllat i en el nou espai. Un cop finalitzada la desinfecció i trasllat, es van implementar protocols de mesura i control de les condicions ambientals i d’emmagatzematge per a garantir una llarga conservació de la documentació. El tractament es va fer sobre 1.200 capses d'arxiu, 125 carpetes de gran format amb cartells, 30 tubs amb plànols, 1.950 llibres, 185 obres emmarcades i 300 objectes i paquets embolicats.

Tractament microbiològic al fons administratiu de l’arxiu de Sants-Montjuïc

El fons administratiu de l’arxiu de Sants-Montjuïc fou traslladat a la seu actual del C. Creu-Coberta, 104, prèvia rehabilitació. El fons havia patit un atac microbiològic pel que fou necessari un diagnòstic i un tractament curatiu de desinfecció. Es va fer una supervisió de les condicions climàtiques prèvies, durant el tractament, el trasllat i en el nou espai. 

Clients

Anar a dalt de tot