Publicacions i conferències

 • Udina, Rita. Restauració d’enquadernacions re-utilitzades (2a part) (Conservation of re-used bindings). Biblioteca de Recerca de Dubrovnik (Croàcia). Maig, 2021 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Restauració d’enquadernacions re-utilitzades (1a part) (Conservation of re-used bindings). Biblioteca i Universitat Nacional de Croàcia. Març, 2021 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Cosir, millor que enganxar (Sew it rather than paste it!.). Congrés Book Conservation: One Philosophy, Many Interpretations (“Restauració de llibres: una filosofia, diverses interpretacions”). Novembre, 2020 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Reversible vs Irreversible. Dins el cicle de conferències d’INTACH Heritage. Publicat a INTACH Conservation Insights 2020, editat per INTACH Conservation Institute, capítol 19 (pàgs. 210-210). ISBN: 978-81-954731-0-6, Nova Deli (India), 2021. Publicació disponible en línia.
 • Udina, Rita. Poudre de micro-cellulose pour la restauration du papier. Support tracé, nº20 (2020). pp. 143-144. ISSN: 1632-7667.
 • Instituto Patrimonio Cultural España: Jornada Técnica re-En-papelamosUdina, Rita. “En restauración de papel, nos mojamos“. Conferència dins la Jornada tècnica Re-En-Papelamos. La función del agua en las intervenciones. Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), Madrid. Setembre, 2018. Enllaç o aquí per a descarregar-te-la.
 • Udina, Rita. For the love of endbands, pp. 22. Guild of Bookworkers – Newsletter. Nº237, April 2018. New York (USA). Extracte d’aquesta entrada.

News in Conservation (#68, August 2018)

 • Suitability of Powdered micro-Cellulose for its Use in Paper ConservationUdina, Rita; Escolano, Amparo: “La idoneïtat de la micro-celulosa en pols per al seu ús en restauració de paper” (The Suitability of Powdered Micro-Cellulose for its Use in Paper Conservation). RECH4 postprints pp. 55-64 del text, o 29-33 del pdf). Split, Croàcia. Octubre 2017. ISBN 978-953-6617-42-5.

 


Les conferències publicades a YouTube estan aquí (llista de reproducció):

Publicacions i conferències

 • Udina, Rita. Restauració d’enquadernacions re-utilitzades (2a part) (Conservation of re-used bindings). Biblioteca de Recerca de Dubrovnik (Croàcia). Maig, 2021 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Restauració d’enquadernacions re-utilitzades (1a part) (Conservation of re-used bindings). Biblioteca i Universitat Nacional de Croàcia. Març, 2021 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Cosir, millor que enganxar (Sew it rather than paste it!.). Congrés Book Conservation: One Philosophy, Many Interpretations (“Restauració de llibres: una filosofia, diverses interpretacions”). Novembre, 2020 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Reversible vs Irreversible. Dins el cicle de conferències d’INTACH Heritage. Publicat a INTACH Conservation Insights 2020, editat per INTACH Conservation Institute, capítol 19 (pàgs. 210-210). ISBN: 978-81-954731-0-6, Nova Deli (India), 2021. Publicació disponible en línia.
 • Udina, Rita. Poudre de micro-cellulose pour la restauration du papier. Support tracé, nº20 (2020). pp. 143-144. ISSN: 1632-7667.
 • Instituto Patrimonio Cultural España: Jornada Técnica re-En-papelamosUdina, Rita. “En restauración de papel, nos mojamos“. Conferència dins la Jornada tècnica Re-En-Papelamos. La función del agua en las intervenciones. Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), Madrid. Setembre, 2018. Enllaç o aquí per a descarregar-te-la.
 • Udina, Rita. For the love of endbands, pp. 22. Guild of Bookworkers – Newsletter. Nº237, April 2018. New York (USA). Extracte d’aquesta entrada.

News in Conservation (#68, August 2018)

 • Suitability of Powdered micro-Cellulose for its Use in Paper ConservationUdina, Rita; Escolano, Amparo: “La idoneïtat de la micro-celulosa en pols per al seu ús en restauració de paper” (The Suitability of Powdered Micro-Cellulose for its Use in Paper Conservation). RECH4 postprints pp. 55-64 del text, o 29-33 del pdf). Split, Croàcia. Octubre 2017. ISBN 978-953-6617-42-5.

 


Les conferències publicades a YouTube estan aquí (llista de reproducció):

Publicacions i conferències

 • Udina, Rita. Restauració d’enquadernacions re-utilitzades (2a part) (Conservation of re-used bindings). Biblioteca de Recerca de Dubrovnik (Croàcia). Maig, 2021 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Restauració d’enquadernacions re-utilitzades (1a part) (Conservation of re-used bindings). Biblioteca i Universitat Nacional de Croàcia. Març, 2021 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Cosir, millor que enganxar (Sew it rather than paste it!.). Congrés Book Conservation: One Philosophy, Many Interpretations (“Restauració de llibres: una filosofia, diverses interpretacions”). Novembre, 2020 (pendent de publicació).
 • Udina, Rita. Reversible vs Irreversible. Dins el cicle de conferències d’INTACH Heritage. Publicat a INTACH Conservation Insights 2020, editat per INTACH Conservation Institute, capítol 19 (pàgs. 210-210). ISBN: 978-81-954731-0-6, Nova Deli (India), 2021. Publicació disponible en línia.
 • Udina, Rita. Poudre de micro-cellulose pour la restauration du papier. Support tracé, nº20 (2020). pp. 143-144. ISSN: 1632-7667.
 • Instituto Patrimonio Cultural España: Jornada Técnica re-En-papelamosUdina, Rita. “En restauración de papel, nos mojamos“. Conferència dins la Jornada tècnica Re-En-Papelamos. La función del agua en las intervenciones. Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE), Madrid. Setembre, 2018. Enllaç o aquí per a descarregar-te-la.
 • Udina, Rita. For the love of endbands, pp. 22. Guild of Bookworkers – Newsletter. Nº237, April 2018. New York (USA). Extracte d’aquesta entrada.

News in Conservation (#68, August 2018)

 • Suitability of Powdered micro-Cellulose for its Use in Paper ConservationUdina, Rita; Escolano, Amparo: “La idoneïtat de la micro-celulosa en pols per al seu ús en restauració de paper” (The Suitability of Powdered Micro-Cellulose for its Use in Paper Conservation). RECH4 postprints pp. 55-64 del text, o 29-33 del pdf). Split, Croàcia. Octubre 2017. ISBN 978-953-6617-42-5.

 


Les conferències publicades a YouTube estan aquí (llista de reproducció):