Control de qualitat i mètode d’assecat d’un fons inundat

 • Títol: Quality Control and a Method for the Drying of Flooded Archive Collections: The Case of the Municipal Archive of Barcelona (2013), “Control de qualitat i mètode d’assecat d’un fons d’arxiu inundat. Cas de l’arxiu Municipal de Barcelona (2013)”.
 • Publicat a: Handbook of Research on Disaster Management and Contingency Planning in Modern Libraries (“Manual de recerca sobre gestió de desastres i planificació de contingències en biblioteques modernes”). Emy Nelson Decker i Jennifer A. Townes, pàgines 436-465. Publicat online el 21 de setembre, 2015 (en paper el 2016). doi:10.4018/978-1-4666-8624-3.ch019.
 • Autora: Rita Udina
 • Paraules clau: inundació, arxiu, humitat relativa, fongs, control de qualitat, assecat, ventilació, paper secant, Arxiu Municipal de Barcelona, clima, control climàtic, paper couché, fotografies, seguretat, risc.
 • Resum: El capítol es basa en l’experiència real d’una inundació en un dels dipòsits de l’Arxiu Municipal de Barcelona i presenta una metodologia de control de qualitat quant a l’assecat de documentació mullada. És un sistema senzill de supervisió que quantifica el grau d’assecat durant el seu tractament. Les dades que se’n deriven ajuden a modular la intensitat de l’actuació a la mínima necessària, optimitzant recursos, reduint les pèrdues i disminuint el risc d’aparició de microorganismes.
  Els protocols d’actuació en situacions d’emergència contemplen teòricament molts possibles escenaris. Precisament pel seu gran abast no poden contenir al detall la informació pràctica que voldrien tenir aquells que l’han d’executar. Aquí es relaten tots els passos seguits, des de la tria de la metodologia utilitzada (oreig forçat per ventilació en malla plàstica) fins a la completa estabilització del fons; apropant al lector les mesures adoptades en cada contingència i donant consells pràctics.
 • Projecte relacionatSalvament d’emergència del fons inundat de Gràcia.

Quality-Control-Drying-Flooded-Archive Intervenció d'assecat dels documents
Intervenció d'assecat dels documents Seguiment HR i temperatura

Control de qualitat i mètode d’assecat d’un fons inundat

 • Títol: Quality Control and a Method for the Drying of Flooded Archive Collections: The Case of the Municipal Archive of Barcelona (2013), “Control de qualitat i mètode d’assecat d’un fons d’arxiu inundat. Cas de l’arxiu Municipal de Barcelona (2013)”.
 • Publicat a: Handbook of Research on Disaster Management and Contingency Planning in Modern Libraries (“Manual de recerca sobre gestió de desastres i planificació de contingències en biblioteques modernes”). Emy Nelson Decker i Jennifer A. Townes, pàgines 436-465. Publicat online el 21 de setembre, 2015 (en paper el 2016). doi:10.4018/978-1-4666-8624-3.ch019.
 • Autora: Rita Udina
 • Paraules clau: inundació, arxiu, humitat relativa, fongs, control de qualitat, assecat, ventilació, paper secant, Arxiu Municipal de Barcelona, clima, control climàtic, paper couché, fotografies, seguretat, risc.
 • Resum: El capítol es basa en l’experiència real d’una inundació en un dels dipòsits de l’Arxiu Municipal de Barcelona i presenta una metodologia de control de qualitat quant a l’assecat de documentació mullada. És un sistema senzill de supervisió que quantifica el grau d’assecat durant el seu tractament. Les dades que se’n deriven ajuden a modular la intensitat de l’actuació a la mínima necessària, optimitzant recursos, reduint les pèrdues i disminuint el risc d’aparició de microorganismes.
  Els protocols d’actuació en situacions d’emergència contemplen teòricament molts possibles escenaris. Precisament pel seu gran abast no poden contenir al detall la informació pràctica que voldrien tenir aquells que l’han d’executar. Aquí es relaten tots els passos seguits, des de la tria de la metodologia utilitzada (oreig forçat per ventilació en malla plàstica) fins a la completa estabilització del fons; apropant al lector les mesures adoptades en cada contingència i donant consells pràctics.
 • Projecte relacionatSalvament d’emergència del fons inundat de Gràcia.

Quality-Control-Drying-Flooded-Archive Intervenció d'assecat dels documents
Intervenció d'assecat dels documents Seguiment HR i temperatura

Control de qualitat i mètode d’assecat d’un fons inundat

 • Títol: Quality Control and a Method for the Drying of Flooded Archive Collections: The Case of the Municipal Archive of Barcelona (2013), “Control de qualitat i mètode d’assecat d’un fons d’arxiu inundat. Cas de l’arxiu Municipal de Barcelona (2013)”.
 • Publicat a: Handbook of Research on Disaster Management and Contingency Planning in Modern Libraries (“Manual de recerca sobre gestió de desastres i planificació de contingències en biblioteques modernes”). Emy Nelson Decker i Jennifer A. Townes, pàgines 436-465. Publicat online el 21 de setembre, 2015 (en paper el 2016). doi:10.4018/978-1-4666-8624-3.ch019.
 • Autora: Rita Udina
 • Paraules clau: inundació, arxiu, humitat relativa, fongs, control de qualitat, assecat, ventilació, paper secant, Arxiu Municipal de Barcelona, clima, control climàtic, paper couché, fotografies, seguretat, risc.
 • Resum: El capítol es basa en l’experiència real d’una inundació en un dels dipòsits de l’Arxiu Municipal de Barcelona i presenta una metodologia de control de qualitat quant a l’assecat de documentació mullada. És un sistema senzill de supervisió que quantifica el grau d’assecat durant el seu tractament. Les dades que se’n deriven ajuden a modular la intensitat de l’actuació a la mínima necessària, optimitzant recursos, reduint les pèrdues i disminuint el risc d’aparició de microorganismes.
  Els protocols d’actuació en situacions d’emergència contemplen teòricament molts possibles escenaris. Precisament pel seu gran abast no poden contenir al detall la informació pràctica que voldrien tenir aquells que l’han d’executar. Aquí es relaten tots els passos seguits, des de la tria de la metodologia utilitzada (oreig forçat per ventilació en malla plàstica) fins a la completa estabilització del fons; apropant al lector les mesures adoptades en cada contingència i donant consells pràctics.
 • Projecte relacionatSalvament d’emergència del fons inundat de Gràcia.

Quality-Control-Drying-Flooded-Archive Intervenció d'assecat dels documents
Intervenció d'assecat dels documents Seguiment HR i temperatura