Mesures de seguretat al taller

  • Alarma vinculada a la policia
  • Extintors
  • Senyalització
  • Campana extractora de gasos
  • Elements de Prevenció Individual diversos (màscares, guants, ulleres, bates…)
  • Assegurança contra robatoris, incendis, etc.

Pàgina en construcció