Assessorament, informes tècnics, exposicions

Assessorament en conservació, elaboració d’informes tècnics i pericials, correu en exposicions per al seguiment d’objectes, tasques de muntatge i desmuntatge d’exposicions.

Podem assessorar en línia sobre qüestions de preservació i també restauració. Això no vol dir que fem tutories de restauració en línia, sinó que farem un informe de quins serien els tractaments més recomanables per a la teva col·lecció, del què pot costar, les mesures a prendre quant a conservació preventiva, on adquirir els materials, etc.

Alguns dels projectes realitzats:

  • Assessorament quant a la conservació de manuscrits de Swamiji. Avula Parthasarathy. India (2021).
  • Informe de restauració dels dibuixos d’Adami, una restauració liderada per Silvia Brunetti, al seu taller d’Avinyó, França (2020).
  • Assessorament quant als requeriments especials en dipòsits d’arxiu per al pre-projecte de Can Batlló (Arxiu Municipal de Barcelona), per a diferents bufets d’arquitectes: Ábalos-Sentkiewicz, BAC Engineering, Baena Casamor, CDBarquitectura, Forgas, H-arquitectes, Pich-Architects, Ruisánchez, Víctor Rahola, Zaha-Hadid, entre d’altres (2018).
  • Assessorament quant a danys. Informes pericials per a assegurances (Catalana Occidente, empreses particulars).
  • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
  • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
  • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
  • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Veure projectes publicats relacionats amb les exposicions fent clic aquí.

Assessorament, informes tècnics, exposicions

Assessorament en conservació, elaboració d’informes tècnics i pericials, correu en exposicions per al seguiment d’objectes, tasques de muntatge i desmuntatge d’exposicions.

Podem assessorar en línia sobre qüestions de preservació i també restauració. Això no vol dir que fem tutories de restauració en línia, sinó que farem un informe de quins serien els tractaments més recomanables per a la teva col·lecció, del què pot costar, les mesures a prendre quant a conservació preventiva, on adquirir els materials, etc.

Alguns dels projectes realitzats:

  • Assessorament quant a la conservació de manuscrits de Swamiji. Avula Parthasarathy. India (2021).
  • Informe de restauració dels dibuixos d’Adami, una restauració liderada per Silvia Brunetti, al seu taller d’Avinyó, França (2020).
  • Assessorament quant als requeriments especials en dipòsits d’arxiu per al pre-projecte de Can Batlló (Arxiu Municipal de Barcelona), per a diferents bufets d’arquitectes: Ábalos-Sentkiewicz, BAC Engineering, Baena Casamor, CDBarquitectura, Forgas, H-arquitectes, Pich-Architects, Ruisánchez, Víctor Rahola, Zaha-Hadid, entre d’altres (2018).
  • Assessorament quant a danys. Informes pericials per a assegurances (Catalana Occidente, empreses particulars).
  • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
  • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
  • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
  • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Veure projectes publicats relacionats amb les exposicions fent clic aquí.

Assessorament, informes tècnics, exposicions

Assessorament en conservació, elaboració d’informes tècnics i pericials, correu en exposicions per al seguiment d’objectes, tasques de muntatge i desmuntatge d’exposicions.

Podem assessorar en línia sobre qüestions de preservació i també restauració. Això no vol dir que fem tutories de restauració en línia, sinó que farem un informe de quins serien els tractaments més recomanables per a la teva col·lecció, del què pot costar, les mesures a prendre quant a conservació preventiva, on adquirir els materials, etc.

Alguns dels projectes realitzats:

  • Assessorament quant a la conservació de manuscrits de Swamiji. Avula Parthasarathy. India (2021).
  • Informe de restauració dels dibuixos d’Adami, una restauració liderada per Silvia Brunetti, al seu taller d’Avinyó, França (2020).
  • Assessorament quant als requeriments especials en dipòsits d’arxiu per al pre-projecte de Can Batlló (Arxiu Municipal de Barcelona), per a diferents bufets d’arquitectes: Ábalos-Sentkiewicz, BAC Engineering, Baena Casamor, CDBarquitectura, Forgas, H-arquitectes, Pich-Architects, Ruisánchez, Víctor Rahola, Zaha-Hadid, entre d’altres (2018).
  • Assessorament quant a danys. Informes pericials per a assegurances (Catalana Occidente, empreses particulars).
  • Desmuntat de fotografies exposades. Centre d’Art Santa Mònica (2015).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental del Tibidabo (2014).
  • Informe d’estat de conservació per al fons documental situat a la masia de l’Arxiu Històric de Sants – Montjuïc (2011).
  • Col·laboració en el desmuntat de l’Exposició “Cerdà, 150 anys de modernitat” al Museu Marítim de Barcelona.
  • Assessorament quant a les condicions expositives en l’exposició “Papers d’arquitecte”, del Cercle Artístic Sant Lluc, a Barcelona.
  • Elaboració de fitxes de conservació per al seguiment de peces en exposició (MACBA, Fundació Pilar i Joan Miró, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya).

Veure projectes publicats relacionats amb les exposicions fent clic aquí.