Restauració de documents i obra sobre paper

Els suports gràfics són diversos: des del paper (paper vegetal, o  paper en totes les seves variants), passant per la tela, el cartró fins a la pell o el pergamí. També hi ha diversitat de tècniques: manuscrits a tinta, ciclostils, impresos, gravats, litografiesaquarel·les, guaix, carbonet, sanguina, grafit, llapis, ceres, olis o tècniques mixtes. Els tractaments de restauració estàndard són:

Cada intervenció s’adapta a les necessitats de l’objecte. Està envernissat? Ve muntat en una tela? Forma part d’un objecte metàl·lic? Està enganxat a un altre lloc?
Trobarem la solució a cada problema.

Alguns dels projectes realitzats (veure els publicats de restauració de documents i obra gràfica):

  • Restauració de tot tipus de gravats. Exemplars originals de Goya, Picasso, Dalí, Piranesi, Dürer, Miró, Chillida, Saura, Tàpies o Clavé.
  • Restauració de dibuixos manuscrits de Dalí, Ramon Casas, Antonio Canova, Gaudí, Marià Fortuny, Valerio Adami, Joan Ponç,  Steinberg, Mingote, Cobean, Opisso, Cesc, Mariscal, Lluís Domènech i Montaner, Baldomer Galofre, Elies Rogent, Lola Anglada, R. Estrany, D. Vilàs, entre d’altres.
  • Restauració de documentació no artística diversa, manuscrita o bé impresa: pergamins manuscrits, plànols i mapes, padrons o altres documents literaris o administratius.
Projectes publicats de restauració d’obra gràfica:

Restauració de documents i obra sobre paper

Els suports gràfics són diversos: des del paper (paper vegetal, o  paper en totes les seves variants), passant per la tela, el cartró fins a la pell o el pergamí. També hi ha diversitat de tècniques: manuscrits a tinta, ciclostils, impresos, gravats, litografiesaquarel·les, guaix, carbonet, sanguina, grafit, llapis, ceres, olis o tècniques mixtes. Els tractaments de restauració estàndard són:

Cada intervenció s’adapta a les necessitats de l’objecte. Està envernissat? Ve muntat en una tela? Forma part d’un objecte metàl·lic? Està enganxat a un altre lloc?
Trobarem la solució a cada problema.

Alguns dels projectes realitzats (veure els publicats de restauració de documents i obra gràfica):

  • Restauració de tot tipus de gravats. Exemplars originals de Goya, Picasso, Dalí, Piranesi, Dürer, Miró, Chillida, Saura, Tàpies o Clavé.
  • Restauració de dibuixos manuscrits de Dalí, Ramon Casas, Antonio Canova, Gaudí, Marià Fortuny, Valerio Adami, Joan Ponç,  Steinberg, Mingote, Cobean, Opisso, Cesc, Mariscal, Lluís Domènech i Montaner, Baldomer Galofre, Elies Rogent, Lola Anglada, R. Estrany, D. Vilàs, entre d’altres.
  • Restauració de documentació no artística diversa, manuscrita o bé impresa: pergamins manuscrits, plànols i mapes, padrons o altres documents literaris o administratius.
Projectes publicats de restauració d’obra gràfica:

Restauració de documents i obra sobre paper

Els suports gràfics són diversos: des del paper (paper vegetal, o  paper en totes les seves variants), passant per la tela, el cartró fins a la pell o el pergamí. També hi ha diversitat de tècniques: manuscrits a tinta, ciclostils, impresos, gravats, litografiesaquarel·les, guaix, carbonet, sanguina, grafit, llapis, ceres, olis o tècniques mixtes. Els tractaments de restauració estàndard són:

Cada intervenció s’adapta a les necessitats de l’objecte. Està envernissat? Ve muntat en una tela? Forma part d’un objecte metàl·lic? Està enganxat a un altre lloc?
Trobarem la solució a cada problema.

Alguns dels projectes realitzats (veure els publicats de restauració de documents i obra gràfica):

  • Restauració de tot tipus de gravats. Exemplars originals de Goya, Picasso, Dalí, Piranesi, Dürer, Miró, Chillida, Saura, Tàpies o Clavé.
  • Restauració de dibuixos manuscrits de Dalí, Ramon Casas, Antonio Canova, Gaudí, Marià Fortuny, Valerio Adami, Joan Ponç,  Steinberg, Mingote, Cobean, Opisso, Cesc, Mariscal, Lluís Domènech i Montaner, Baldomer Galofre, Elies Rogent, Lola Anglada, R. Estrany, D. Vilàs, entre d’altres.
  • Restauració de documentació no artística diversa, manuscrita o bé impresa: pergamins manuscrits, plànols i mapes, padrons o altres documents literaris o administratius.
Projectes publicats de restauració d’obra gràfica: