Restauració d’albúmines

Les albúmines són fotografies sobre paper, on l’emulsió que conté les sals de plata està feta amb clara d’ou, albúmina. Ens acostumen a arribar esgrogueïdes i clivellades per la tensió que fa l’emulsió, l’albúmina, sobre un paper normalment molt prim. Per evitar que es cargolessin s’enganxaven en cartolines ben gruixudes.

Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Albúmina amb pèrdua de suport considerable. Dreta: Després de consolidar el paper i adherir-la sobre una cartolina de conservació gruixuda. Les llacunes no s’han intervingut per fer-ho únicament de manera digital.


Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Típica albúmina adherida en cartolina. Aquesta de la Biblioteca Delmiro de Caralt (Filmoteca de Catalunya). Preferiria que no fes falta recórrer a la microscopia perque els efectes de la neteja siguin apreciables… però de vegades no es pot més que això. Dreta: Després de la neteja superficial de l’emulsió fotogràfica.

Restauració d’albúmines

Les albúmines són fotografies sobre paper, on l’emulsió que conté les sals de plata està feta amb clara d’ou, albúmina. Ens acostumen a arribar esgrogueïdes i clivellades per la tensió que fa l’emulsió, l’albúmina, sobre un paper normalment molt prim. Per evitar que es cargolessin s’enganxaven en cartolines ben gruixudes.

Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Albúmina amb pèrdua de suport considerable. Dreta: Després de consolidar el paper i adherir-la sobre una cartolina de conservació gruixuda. Les llacunes no s’han intervingut per fer-ho únicament de manera digital.


Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Típica albúmina adherida en cartolina. Aquesta de la Biblioteca Delmiro de Caralt (Filmoteca de Catalunya). Preferiria que no fes falta recórrer a la microscopia perque els efectes de la neteja siguin apreciables… però de vegades no es pot més que això. Dreta: Després de la neteja superficial de l’emulsió fotogràfica.

Restauració d’albúmines

Les albúmines són fotografies sobre paper, on l’emulsió que conté les sals de plata està feta amb clara d’ou, albúmina. Ens acostumen a arribar esgrogueïdes i clivellades per la tensió que fa l’emulsió, l’albúmina, sobre un paper normalment molt prim. Per evitar que es cargolessin s’enganxaven en cartolines ben gruixudes.

Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Albúmina amb pèrdua de suport considerable. Dreta: Després de consolidar el paper i adherir-la sobre una cartolina de conservació gruixuda. Les llacunes no s’han intervingut per fer-ho únicament de manera digital.


Conservació i restauració de fotografies
A dalt, esquerra: Típica albúmina adherida en cartolina. Aquesta de la Biblioteca Delmiro de Caralt (Filmoteca de Catalunya). Preferiria que no fes falta recórrer a la microscopia perque els efectes de la neteja siguin apreciables… però de vegades no es pot més que això. Dreta: Després de la neteja superficial de l’emulsió fotogràfica.