Restauració de daguerreotips

Els daguerreotips desperten gran passió entre els amants de la fotografia… el seu caire únic i irreproduïble, el primer procediment fotogràfic donat a conèixer… cal tractar-los amb tota la cura que es mereixen.

Daguerreotips Masnou
A dalt, daguerreotip del Museu de la Nàutica del Masnou. Si un daguerreotip ja és singular de per si, encara ho és més que el retrat sigui de cinc persones. Si us hi fixeu bé, hi ha pintades amb or les arracades i cadenes d’or dels retratats. A l’esquerra, abans del tractament i a la dreta després de fer una ___________. És un tractament irreversible que generalment es desaconsella perque _____ però considerant que la placa metàl·lica sense tractar.

Tant o més important que el tractament de la imatge fotogràfica, és el del seu estoig. Els daguerreotips solien protegir-se amb luxosos estoigs. Cas que no el tinguin, és prioritari fer-ne un per pal·liar la progressiva oxidació ambiental que els degrada.

Restauració de daguerreotips

Els daguerreotips desperten gran passió entre els amants de la fotografia… el seu caire únic i irreproduïble, el primer procediment fotogràfic donat a conèixer… cal tractar-los amb tota la cura que es mereixen.

Daguerreotips Masnou
A dalt, daguerreotip del Museu de la Nàutica del Masnou. Si un daguerreotip ja és singular de per si, encara ho és més que el retrat sigui de cinc persones. Si us hi fixeu bé, hi ha pintades amb or les arracades i cadenes d’or dels retratats. A l’esquerra, abans del tractament i a la dreta després de fer una ___________. És un tractament irreversible que generalment es desaconsella perque _____ però considerant que la placa metàl·lica sense tractar.

Tant o més important que el tractament de la imatge fotogràfica, és el del seu estoig. Els daguerreotips solien protegir-se amb luxosos estoigs. Cas que no el tinguin, és prioritari fer-ne un per pal·liar la progressiva oxidació ambiental que els degrada.

Restauració de daguerreotips

Els daguerreotips desperten gran passió entre els amants de la fotografia… el seu caire únic i irreproduïble, el primer procediment fotogràfic donat a conèixer… cal tractar-los amb tota la cura que es mereixen.

Daguerreotips Masnou
A dalt, daguerreotip del Museu de la Nàutica del Masnou. Si un daguerreotip ja és singular de per si, encara ho és més que el retrat sigui de cinc persones. Si us hi fixeu bé, hi ha pintades amb or les arracades i cadenes d’or dels retratats. A l’esquerra, abans del tractament i a la dreta després de fer una ___________. És un tractament irreversible que generalment es desaconsella perque _____ però considerant que la placa metàl·lica sense tractar.

Tant o més important que el tractament de la imatge fotogràfica, és el del seu estoig. Els daguerreotips solien protegir-se amb luxosos estoigs. Cas que no el tinguin, és prioritari fer-ne un per pal·liar la progressiva oxidació ambiental que els degrada.