Conservació de fotografies gelatino-argèntiques en paper

La  major part de fotografies que ens arriben en blanc i negre són de paper (baritat, o RC –“resin coated”-) amb emulsió de gelatina que conté les sals de plata. Per això també poden patir dicroic, i totes les degradacions pròpies del paper: arrugues, estrips…
Dos exemples de plafons collage del GATCPAC del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:

Conservació i restauració de fotografies

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Dreta: Durant la neteja de l’emulsió.

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Centre: Després de netejar de l’emulsió. Dreta: Després d’aplanar el paper fotogràfic.

…llegir-ne més→

Conservació de fotografies gelatino-argèntiques en paper

La  major part de fotografies que ens arriben en blanc i negre són de paper (baritat, o RC –“resin coated”-) amb emulsió de gelatina que conté les sals de plata. Per això també poden patir dicroic, i totes les degradacions pròpies del paper: arrugues, estrips…
Dos exemples de plafons collage del GATCPAC del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:

Conservació i restauració de fotografies

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Dreta: Durant la neteja de l’emulsió.

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Centre: Després de netejar de l’emulsió. Dreta: Després d’aplanar el paper fotogràfic.

…llegir-ne més→

Conservació de fotografies gelatino-argèntiques en paper

La  major part de fotografies que ens arriben en blanc i negre són de paper (baritat, o RC –“resin coated”-) amb emulsió de gelatina que conté les sals de plata. Per això també poden patir dicroic, i totes les degradacions pròpies del paper: arrugues, estrips…
Dos exemples de plafons collage del GATCPAC del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya:

Conservació i restauració de fotografies

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Dreta: Durant la neteja de l’emulsió.

A dalt, esquerra: abans del tractament: brutícia, arrugues i ondulacions. Centre: Després de netejar de l’emulsió. Dreta: Després d’aplanar el paper fotogràfic.

…llegir-ne més→