Restauració de còdex, llibre coral en pergamí

  • Beneficiari:  Museu Alcon-Cusí de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.
  • Objecte: Cantoral manuscrit en pergamí, enquadernació de gran format amb cobertes en pell sencera sobre fusta. Té els cantells rematats en llautó, i bollons i tanques també de llautó. Conservava un marca-pàgines antic, trenat en fil.
  • Data: 1634, estil renaixentista.
  • Danys: Fustes de les cobertes corcades, llacunes al pergamí degut a la tinta metal·lo-àcida, oxidació dels metalls, trencament de les tanques i pèrdua d’una d’elles, presència de coles sintètiques degudes a tractaments anteriors.
  • Tractament de restauració: Eliminar adhesius sintètics, reparar desperfectes en la pell, consolidar llacunes del pergamí, tractament dels metalls oxidats, reparació de les tanques trencades i reproducció de les parts perdudes, tractament de la pell.
  • Restauradors: Kristiina Moosel, Clàudia Callau, Rita Udina.
  • Fotografies de després (dreta de la imatge, i també la de la capçalera): Pep Soler.
Restauració de còdex: cantoral en pell sencera sobre taula

Abans (esquerra) i després (dreta) de la restauració. Coberta de darrera, enquadernació en pell sencera sobre fusta. Els cantells estan rematats en llautó, i els bollons i les tanques també són de llautó. Noteu l’absència de la tanca inferior, abans de restaurar. La que es veu després, s’ha reproduït replicant l’existent.

Restauració de pergamí amb tinta ferruginosa

Abans i després de la restauració (esquerra i dreta, respectivament). El pergamí tenia llacunes degudes a l’abrasió de tintes metal·lo-àcides, que s’han consolidat amb una capa de paper japó.

Restauració de còdex renaixentista

Abans (esquerra) i després de la restauració (dreta). El llibre tenia tot de “reparacions” antigues amb cola sintètica que perjudicava la pell més que no pas beneficiar-la. Restauració: Eliminar adhesius sintètics, reparar desperfectes en la pell, consolidar llacunes del pergamí, tractament dels metalls oxidats, reparació de les tanques trencades i reproducció de les parts perdudes, tractament de la pell.

Clients